הדיאלקטיקה של הזהות היהודית

עמוד:1

הדיאלקטיקה של הזהות היהודית שאלת םתיחה : האמנם קיימת זהות יהודית ? די בידע והיכרות מצומצמים בהיסטוריה ובפסיכולוגיה כדי לחוש כי מן הראוי הוא שחקר הזהות היהודית יתנהל בשיטותיהם של הרטוריקנים הקדמונים . הללו , בבואם ללבן נושא , נהגו להקדים שאלה שנועדה להצדיק את עצם בחינת הנושא n-nniVnn An Sit . שאלו . האמנם קיים הנושאי ... באשר לנושא העומד בפנינו , הן ההיסטוריה והן הפסיכולוגיה מתאחדות וכופות עלינו להציג שאלה מקדימה זו.- האמנם קיימת זהות יהודית ? האם קיים אדם יהודי ? הניתן לדבר על אדם יהודי ? האם זה נמצא בכלל ? בתרבותנו הכללית ישנם אלף ואחד גורמים המובילים אותנו להשיב לכך בשלילה ] בוסואט ( Bossuet ) ופסקאל ( Pascal ) אשר היפרו את ההומאניזם הצרפתי , מתייחסים ליהודים כאל מי שאינם קיימים , כאל מי שכבר אינו קיים , מישהו שנעלם תוך כדי הופעת הנצרות . במקומות רבים באירופה , לאו דווקא מעבר להררי החושך , בצרפת עצמה , היהודי מזוהה עם שד , שטן ; וכאשר מסכימים כי היהודי הינו יצור ממשי , שאיננו מיתוס , תיכף הופכים מונח זה על פניו , היהודי הופך מיד למלווה ברבית חמדן ואכזרי : בדרך זו הוא מצטייר לא רק בברוקהאוס ( Brockhaus ) אלא גם במילונים של ליטרה ( Littre ) ולארוס ( Larousse ) במאה התשע עשרה ובמאה העשרים . מה שנובע ממידע היסטורי מוכח גם בהתנסות הפסיכולוגית ; יהודים רבים טוענים כי התואר "יהודי" מיותר , אינו מעלה או

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר