תוכן הענינים

עמוד:9

פרק יב קלודיוס ממנה את אגריפס מכלקידיקס למלך שאר יהודה — הריב עם השומרונים — קומנוס ופליקס הפרוקורטורים — מות ק לודיוס . 115 פרק יג טיבו של נירון — נירון מרחיב מלכות אגריפס — הסיקריים נביאי השקר — הריב על השלטון בקיסריה . 117 פרק יד פסטוס במקום פליקס — אלבינוס — פלורוס — פשעיו — מרד העם — שוד המקדש , והטבח . 119 פרק טו התערבותה של ברניקי — הטבח בירושלים — הריסת הסטוים במקדש — פלורוס נסוג . 122 פרק טז קסטיוס שולח את ניאפוליטנוס — נאומו של אגריפס למניעת המלחמה . 124 פרק יז אגריפס גורש מן העיר — ההתקוממות — כיבוש מצדה — הופעת מנחם בן יהודה הגלילי — הריגת חיל המצב הרומאי — שריפת הארכיונים . 130 פרק יח טבח יהודי קיסריה — מעשי התגמול של היהודים — הבגידה של אנשי סקיתופוליס — הריגת היהודים במלכות אגריפס — כיבוש מכוור וקיפרוס — טבח יהודי אלכסנדריה — כיבוש הגליל ע"י קסטיוס . 135 פרק יט מצור של קסטיוס על ירושלים — נסיגתו הבלתי צפויה ומפלתו . 139 פרק כ קסטיוס מודיע לנירון — טבח יהודי דמשק — ההכנות בירושלים למלחמה — מינוי מפקדים יוסף מארגן הגליל . 143 פרק כא הריב בין יוספוס ובין יוחנן מגוש חלב — השוד בדבריתא — ההתקוממות בטריכיאה — יוספוס מפזר כחותיו של יוחנן — מרד טבריה — יוספוס כובשה בעורמה . 145 פרק כב מעשיו של שמעון בן גיורא . 150

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר