תוכן הענינים

עמוד:8

פרק לב משפט אנטיפטר בפני ורוס — הורדוס משנה צוואתו — מחלתו — ביקורו בקלירוהי . 88 פרק לג הורדת גשר הזהב ושריפת שני חכמי ישראל — הפקודה הנוראה — מות הורדוס והלווייתו . ספר ב פרק א אכילאוס המלך והבטחותיו — התקוממות העם נגד ארכילאוס — דיכוי אכזרי . 97 פרק ב ארכילאוס ברומי — סבינוס בירושלים — ניקולאוס מדמשק מגן עליו נגד תביעות אנטיפס . 98 פרק ג סבינוס גורם למהומות בירושלים — שוד אוצרות הקודש — המערכה . 100 פרק ד תנועות שמעון ואתרונגא — המרד באדום . 101 פרק ה ורוס חש לעזרת סבינוס — שריפת צפורי ואמאוס — אכזריות הערבים . 102 פרק ו התלונה נגד ארכילאוס בפני הקיסר — הנאומים — חלוקת הממלכה . 103 פרק ז אלכסנדר המדומה — גלותו של ארכילאוס — חלום גלפירה . 105 פרק ח האתנרכיה של ארכילאוס לפרובינציה — קופוניוס — המרד בגליל — שלשת הכיתות בישראל . 06 ו פרק ט פיליפוס ואנטיפס — מותה של שלומית — פילטוס הפרוקורטור — הגזירה של הניסים ומוביל המים — מאסר אגריפס ע"י טיבריוס — קליגולה נעשה קיסר — גלותו של אנטיפס . 110 פרק י גאיוס מצוה להכניס פסליו למקדש — הופעת העם בפני פטרוניוס — מות גאיוס . ו 11 פרק יא קלודיוס נעשה קיסר — אגריפס מסייע לו — מתמנה מל ך יהודה — והורדוס מלך כלקידס — מלכות אגריפס ומותו . 113

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר