תוכן הענינים

עמוד:6

פרק ט קיסר משחרר את אריסטובולוס — מותו בידי פומפיוס — מות אלכסנדר בנו — אנטיפטר עובר לצד קיסר . 40 פרק י אנטיגונוס מתלונן בפני יוליוס קיסר — אנטיפטר מתמנה פרוקורטור ביהודה — מבצר מעמדו ומעמד בניו — פצאל מושל ירשלים והורדוס מושל הגליל — הריגת חזקיה הגלילי — משפט הורדוס בפני הסנהדרין — הקרב באפמיה . ו 4 פרק יא מות הקיסר — מלחמת האזרחים ברומי — קסיוס בסוריה — קסיוס עושה שפטים ביהודים — הקשר של מליכוס נגר אנטיפטר — המלחמה בין קיסר ואנטוניוס — הורדוס מושל כל סוריה — מות אנטיפטר בידי מליכוס — הורדוס הורג את מליכוס . 43 פרק יב הליקוס תוקף את פצאל — מפלת הליקוס וכיבוש מצדה — אנטיגונוס יוצא נגד הורדוס ונכשל — נשואי הורדוס הראשונים — הולדת בנו אנטיפטר — המשלחת בפני אנטוניוס — אנטוניוס ממנה את האחים הורדוס ואחיו לטטררכים — אנטיגונוס מרכז חיילים ותומכים ועולה על ירושלים . 45 פרק יג הפרתים כובשים את סוריה וממליכים את אנטיגונוס על יהודה — פצאל והורקנוס בשבי הפרתים — הורדוס נמלט — מותו של פצאל בכלא . 47 פרק יד הורדוס מבקש עזרה ממליכוס הערבי והלה סירב — הורדוס לרומי — אנטיגונוס והסינט ממנים אותו מלך היהודים . 49 פרק טו אנטיגונוס צר על מצדה — הורדוס חוזר מרומי כובש מצדה — הורדוס וסילו עורכים מצוד על ירושלים . 51 פרק טז הורדוס כובש אדום וגליל ועורך פשיטה על יושבי המערות בארבל — המרד בגליל — ונטידיוס מנצח הפרתים — תפקידו הכפול של מכירס — הורדוס עוזר לאנטוניוס בכיבוש סמוסטה . 53 פרק יז מות יוסף אחי הורדוס בקרב עם אנטיגונוס ביריחו — מצור ירושלים ע '' י הורדוס וסוסיוס — נושא את מרים — סוסיוס בא לעזרתו . 55

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר