תוכן העניינים

עמוד:י

פרשה שישית : הליבות המשכיל . 115 191 כוונת הפרשה ונושאיה העיקריים . 116— ענווה גלויה ושנאה מוסתרת . 117 — התוכן והמבנה של הפרשה גוף הפרשה : ס"י 195 26—12 , 9 פרשה שביעית : שירה 201 . 118 אופיה של הפרשה . 119 — בעיית הפתיחה . 120 — חלוקת הפרשה ותוכנה פרק א : שבח הבורא במניין העתים . 121 204 תיאור הפרק והשוואתו עם פסקה מקבילה בהודיות . 122 — המועדים . 123 — מבנה הפרק גוף הפרק : ס"י 208 8—1 , 10 פרק ב : עבודת הבורא 212 . 124 היסוד העיוני שבפרק . 125 — יסוד השבח ; שילוב היסודות גוף הפרק : ס"י 215 2 , 11— 9 , 10 פרק ג : מחילת פשע בחסד הבורא . 126 224 מחשבת הפרק . 127 — מקומה במחשבת היחד . 128 — תוכן הפרק ומבנהו גוף הפרק : ס"י 228 15—2 , 11 פרק ד : בקשה ותהילה 234 . 129 תיאור הפרק גופו : ס"י 235 22—15 , 11 סרך ה עדה מבוא לסרך העדה . 130 241 מצב השתמרותו של החיבור . 131— מגמתו . 132— מעמד ה'הקהל' . 133 — ארגון העדה העתידה . 134— עדת היחד שלעתיד לבוא . 135— תוכן הפרשה . 136 — דמותה של החברה האידיאלית שלעתיד לבוא — ; העיקרון הראשון . 137 — העיקרון השני והשלישי . 138 — המשיחים . 139 — הקרבה שבין סרך העדה ובין מגילת המלחמה פרשה ראשונה : מעמד ה'הקהל' העתיד . 140 251 תיאור הפרשה גוף הפרשה : ס"ע 251 5—1 , 1 פרשה שנייה : חוקת העדה שלעתיד 253 פרק א : חובות האזרחים ודירוגם . 142—141 253 תיאור הדרך . 143 — ריבוד העדה לפי הגילים , השוואה עם מגילת המלחמה וספר ברית דמשק גוף הפרק : ס"ע 255 25—6 , 1

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר