תוכן העניינים

עמוד:ח

סרך היחד עמוד פרשה ראשונה : המעבר בברית 51 . 45 הברית . 46 — תוכן פרשה א וחלוקתה . 47 — עריכתה . 48 — טיבו וטעמו של טקס המעבר בברית . 49— דוגמה מקראית לברכה וקללה בברית . 50— דוגמה מקראית למושג המעבר בברית . 51— טעמם של דברי הפתיחה בטקס . 52 — מועד עריכת הטקס פרק א : פתיחה 57 . 54—53 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"י 59 15—1 , 1 פרק ב : הברכה והקללה 63 : 57—55 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"י 66 25 , 2 — 16 , 1 פרק ג : תוכחת המואס לבוא בברית . 58 74 תיאור הפרק . 59— דבריו בעניין כפרת עוון וטהרת בשר . 60— עמדת הכת בעניין זה גוף הפרק : ס"י 77 12 , 3 — 26 , 2 פרשה שנייה : תולדות כולבני איש . 61 81 השקפת עולמם של אנשי היחד . 62 — התורה האמורה בפרשה ב . 63 — רעיונות דומים בספרות הדור . 64 — המושג 'תולדות כול בני איש' . 65 — מבנה הפרשה פרק א : פתיחה , שתי הרוחות . 67—66 88 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"י 89 1 , 4 — 13 , 3 פרקים ב—ג : דרך אמת ודרך רוח עולה 94 . 68 תיאור הפרקים גוף הפרקים : ס"י 95 14 — 2 , 4 פרק ד : נחלת מפלגי כול בני איש 99 . 69 תורת שני המפלגים האמורה בפרק ד . 70 — תורת אחרית הימים האמורה בו גוף הפרק : ס"י 101 26 — 15 , 4 פרשה שלישית : חוקת המתנדבים . 71 107 תוכן הפרשה וחלוקתה . 72 — תארים וסמכויות : המתנדבים . 73 — הרבים , היחד . 74— 'בני צדוק הכוהנים ורוב אנשי בריתם . 75— ' מעמדם של הכוהנים. 76— בני צדוק . 77 — המבקר . 78 — דמות החבורה 1 אנשיה . 79 — גודלה . 80 — קבוצת החמישה עשר . 81 — סיכום תקנות הפרשה השלישית

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר