תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים פתח דבר ה—ו סימנים וקיצורים יב מבוא עמוד מבוא למגילת הסרכים . 1 3 אופי המגילה וחלוקתה . 2 — גוויל וכתב . 3 — תיקוניו של הסופר . 4 — רווחים וסימני פיסוק . 5 — מצב השתמרותה של המגילה , גילויה ופירסומה . 6 — ה'תג' ; גרסות המערה הרביעית מבוא לסרך היחד היחד . 7 8 כוונתו הכללית של סרך היחד . 8 — אופי החבורה המתוארת בו . 4 — גיוס חבריו , דירוגם וארגונם . 10— השותפות ברכוש . 11— ספיקות בעניין זה . 12 — טעמה של השותפות . 13 — טהרה . 14 — היחד והמתנות תוכן סרך היחד ומבנהו . 15 18 תחום עיסוקו של סרך היחד . 16 — הפרשיות וסדרן . 17 — עצמאותן . 18 — פרקים ופסקות . 19 — עקרונות בעריכתן של הפרשיות . 20 — כיצד נקבץ סרך היחד סגנונו של סרך היחד . 21 25 חלוקת המאמרים לסוגיהם . 22— הנחיות והכרזות עקרוניות . 23— פירוטן. 24— דינים . 25— דברי שידול ומליצה . 26— אמצעי המליצה . 27— תקבולת איברים , שירה ופרוזה קצובה . 28 — הבאות מן המקרא . 29 — כותרות . 30 — שרשרות הלמ"דים . 31— שרשרת 'ואשר' . 32 — תיאור מסכם של סגנון סרך היחד לשונו של סרך היחד . 33 39 לשון כתביה של כת מדבר יהודה — לשון סרר היחד : משפט לדוגמה . 35 — הבעת נושא סתמי . 36 — הזיקה למקרא . 37 — הקירבה ללשון תנאים . 38 — השפעת הארמית . 39 — 'רגליהו' או 'רגלוהי' . 40 — חילוף 'קצור' — ' קוצר' וכיוצא בו . 41— צורת הפעלים . 42 — רפיון הגרוניות . 43 — כתיב מלא וחסר , כתיב פוניטי . 44 — שונות .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר