פתח דבר

עמוד:9

בביתם היתה לאדינו . משפחת אבי היתה מסורתית , והיתה בה מחויבות עמוקה לעברית , שלוותה אצל רבים מבני המשפחה , לרבות אבי , בהיכרות טובה של השפה הערבית . בפי אבי , אחיו ואחיותיו היתה העברית עשירה , והגויה בטבעיות בהבדלים ברורים בין א' לע , ' ח' לכי , כי לק , ' וכדומה . בבית הורי לא נשמרו מצוות , והונחלו רק מסורות המירות , טקסים ותפילות , נעימות וחגים , תבשילים וריחות . עם זאת , פריקת עול המצוות לא היתה תוצאה של כעס או של מרידה בדת ובנושאיה , אלא של בחירה בחיים אחרים . הורי גדלו בחברה רב תרבותית ושלטו בדיבור , בקריאה ובכתיבה בשפות רבות . אבי למד בלונדון , ואמי נסעה לחופשות בלבנון ובמצרים . שפת הבית היתה עברית . התלבטתי לא מעט באשר ל"קול , " שבו יש לכתוב חיבור כזה בזמננו . תחילה , הנושא היה בשבילי מושא למחקר ולכתיבה — להבדיל מנושא של התלבטות קיומית — והתחלתי לעסוק בו לאחר עיגון תיאור המדינה כ '' יהודית ודמוקרטית" בחוקי היסוד של . 1992 מהר מאוד התברר כי המימד המקצועי משפטי של הנושא הוא רק קצה אחד , ולאו דווקא החשוב , של הקרחון הגדול של הסוגיות העומדות על הפרק . לאחר רצח רבין , וביתר שאת לאחר בחירות 996 ו , נראה כי סוגיות אלה עומדות במרכז ההוויה הישראלית . ניתן להציג כמעט כל בעיה יסודית של ישראל במונחים של מתח בין יהודיות לבין דמוקרטיות , וחלק גדול ממתחים אלה הם בעלי ערך מרכזי וחיוני בחיים הציבוריים בישראל : סביבם מתגלעות מחלוקות עמוקות וקשות , המאיימות על הלכידות החברתית של אזרחי ישראל . אי אפשר להתייחס היום לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מבלי לדון בשסעים אלה בין הקבוצות השונות במדינה . כתוצאה מכך , הדברים הנכתבים כאן אינם תיאור המדינה האידיאלית שלי ; זו היתה אולי אפשרית לו רוב תושבי המדינה היו שותפים לזהותי , לדעותי , לאמונותי ולתחושותי . לדעתי , המשך קיום יציב של מדינה יהודית ודמוקרטית , במתווים הנראים לעין היום , הוא אתגר עצום שסיכויי הצלחתו אינם מובנים מאליהם . ניסיוני הוא לתאר עקרונות פעולה העשויים לחזק סיכויים אלה , על . 3 לנקודת הסתכלות זו שותפים רבים . ראו , למשל , חרדתו של אקצין ( 1966 ) מפני הסכנות להמשך קיומה של מדינת ישראל , ולעיונים החדשים יותר של פרט ו ; 199 דרור ; 1997 שביד . 1996 למרות שכל הכותבים מצביעים על קשיים אפשריים להמשך קיומה של ישראל , מוקדי העניין והחשש שלהם שונים .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר