1.5 ניסוי מייכלסון-מורלי

עמוד:13

תנועה זו . לפי טרנספורמציית גליליאו , אם כדור הארץ נע דרך האתר במהירות , u בכיוון האלומה , מהירות האלומה ביחס לכדור הארץ היא , c-v והרי זה כאילו שהמסלול שלה התארך פי . - _— - _^ אם כדור הארץ נע באתר נגד כיוון האלומה , התוצאה היא כאילו מסלולה התקצר פי . - _^ - _^ אשר לאלומה הנעה בניצב לתנועת כדור הארץ , מסלולה של זו יתארך בגלל התנועה באתר פי , _lA / l-i ; 2 / c 2 כמתואר באיור . 1 . 3 אם נסמן את ה מרחק be ב _^ ( איור ( 1 . 2 ואת המרחק 60 ? _ב , _€ נקבל כי ההפרש בין הדרכים של שתי האלומות לפני הסיבוב יהיה : _1-vVc _* _n-vVc _* ii c _^ _2€ 0 2 _^ 2 ( 0 v J + _ VI _^ 2 2 _ - L 1 c ( התוצאה מתקבלת על ידי מציאת מכנה משותף ( c - v ){ c + v ) לשני האיברים הראשונים ( . לאחר הסיבוב ההפרש יהיה : 24 י 2€ _v ; c 2 / l-i 2 / 2 I - 2 השינוי בהפרש הדרכים בגלל הסיבוב ב 90 ° הוא . L -L נחשב את ההפרש עבור ס fe = ( = וכדי להקל על עצמנו נשתמש בקירובים : ( אתה מוזמן לבדוק קירובים אלה בעזרת מחשבון . ( נקבל : א 1 » ל : 1 . 3 אינטרפרומטר נע דרך האתר במהירות . 0 האור עובר את המרחק מ 6 ל _# ' - בזמן At בזמן הזה e זז למרחק . vAt נגדיר . be = t , be' = V לפי משפט פיתגורס , l + ( v & t ) 2 = ( 2 אבל . ( ' = Ate נציב At = ir ונקבל : 2 _ = _c ( < _€ '' ) _1 2 \ _ " ( + ( _^ _€ ' ומכאן

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר