תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן _העניינים הקדמה 5 פרק : 1 חידת מהירות האור 1 . 1 7 מבוא 1 . 2 7 חיבור מהירויות במכניקה ניוטונית 1 . 3 7 נוסחת חיבור המהירויות לגלים 9 1 . 4 טבעו של האור 1 . 5 10 ניסוי מייכלסון מורלי 1 . 6 12 הפתרון של איינשטיין 1 . 7 14 מערכות אינרציאליות 15 פרק : 2 הנחות היסוד של תורת היחסות המצומצמת 17 2 . 1 שתי הנחות יסוד 17 2 . 2 התארכות הזמן 2 . 3 18 פרדוקס התאומים 2 . 4 22 התכווצות האורך 2 . 5 25 חד זמניות וסדר ההתרחשות של מאורעות 26 פרק : 3 טרנספורמציית לורנץ 30 3 . 1 משוואות טרנספורמציית לורנץ 30 3 . 2 שימושים של טרנספורמציית לורנץ 3 . 3 34 חיבור מהירויות 3 . 4 35 עוד על סיבתיות 3 . 5 39 אפקט דופלר בתורת היחסות 3 . 6 40 תנועה במהירות משתנה 47 פרק A תנע ואנרגיה בתורת היחסות המצומצמת 4 . 1 48 מסה ותנע בשתי מערכות ייחוס 4 . 2 48 אנרגיה קינטית יחסותית 4 . 3 52 השקילות של אנרגיה ומסה 55

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר