תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בשער הדברים 7 דברי פתיחה לזכרו של יונתן שפירא - חיים בן שחר 9 חברה במראה : דברי פתיחה - משה סמיונוב 13 מראת המראות : מבוא - חנה הרצת 15 שער ראשון - משק לאומי וצמיחה 23 צמיחת ישראל : השוואה בינלאומית - אלחנן הלפמן 25 התנהגות ניהולית חריגה בפרשת ויסות המניות ואי לגליזם בחברה הישראלית - יואב ורדי , דוד דה פריס , ציפי גושפנץ 37 מדיניות המים בישראל : תכנון לאומי ורשתות מדיניות - גילה מנחם 69 שער שני - מקומה של המדינה בתהליכים חברתיים 93 הגירה וריבוד בישראל - נח לוין אפשטיין , משה סמיונוב 95 מה בין הפליטים הפלשתיניים וקליטת עולי רוסיה - צבי אקשטיין , אסף יזין , חמי גוטליבובסקי 107 זכות הבחירה ואי השוויון בחינוך : היבטים חברתיים של הרפורמה במבנה הלימודים בחטיבה העליונה - חנה איילון 125 באפס עבודה : אבטלה ומובטלים בישראל - דן יעקבסון 147 " אתה הבנת את זה , ברוך " ? על הצפייה בחדשות הטלוויזיה בישראל עקיבא כהן 183 שער שלישי - פוליטיקה וחברה 209 דעת הקהל כישות רב ממדית : המקרה של האינתיפדה - יעקב שמיר , מיכל שמיר 211 האם הגנרלים שולטים בישראל ? החיבור הצבאי הפוליטי והלגיטימציה למלחמה באומה במדים - אורי בן אליעזר 235 ידע , כוח ופוליטיקה פמיניסטית - חנה הרצוג 269 שער רביעי - משפט , חברה ופוליטיקה 295 בית המשפט הגבוה לצדק - בית משפט כמעצב חברתי - זאב סגל 297 פרלמנטריזם ויריביו : הפוליטיקה של המשפט הליברלי - גד ברזילי 359 השפעת החקיקה על העבודה הסוציאלית - דן שניט 379

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר