חברה במראה

מתוך:  > חברה במראה

עמוד:4

Reflection of a Society In Memory of Yonathan Shapiro Editor : Hanna Herzog Guy Ravid Assistant Editor : Zeev Segal , Ephraim Sadka , Michal Shamir Editorial Board : סדר ועימוד : רחל שמיר מסת"ב ISBN 965-274-309-7 © כל הזכויות שמורות לפקולטה למדעי החברה , אוניברסיטת תל אביב המו"ל : הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב רחוב חיים לבנון , 32 תל אביב יצא לאור בשנת התשס"א2000-

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר