אחרית דבר

עמוד:501

פריינקל וולטר 63 פרינגס 15 פרניק עזרא 378 פרנקו ראובן דרורי ' 281 ' 279 ' 271 ' 257 ' 256 282 , 408 ' 407 ' 405 ' 395 ' 391 , 390 ' 282 414 468 ' 436 ' 414 פרל וילי טף ד"ר ' 112 ' 107 ' 106 ' 105 , 84 412 , 405 ' 404 ' 401 ' 398 ' 307 , 396 ' 303 ' 302 ' 179 ' 156 ' 128 , 127 ' 125 ' 121 , 120 , 113 פרקל יצחק 48 צ'אן קיי שק 227 צוקר ד"ר 212 צוקרמן שלמה 32 צור הלל 131 ציורקה שמעון 122 ציטרון יהושע הלוי 468 , 440 ' 436 ' 146 צייטלין הלל 41 צ'ייקוביץ בצלאל 67 צ י ינסקי . חביבה 129 צ'ינ 0 קי יעקב 129 צירנוב 16 צ'רצ י יל ונסטון 321 ' 71 ' 16 | 5 אגאן 82 ק > :. לנסקו ארמאנד 274 ' 256 קארול מלך 257 . 255 קארי 381 ' 377 , 368 , 367 קחה א . צ . 469 ' 256 ' 255 קולומבוס כריסטופור 22 קוטקא 63 קוזלובסקי חיים 94 קוסמן 104 קונפינו ד"ר 301 קונקויסט 298 קוסטין 470 ' 469 ' 468 קופלוביץ 271 ' 209 , 208 קופר ד 348 " : קופלנד 382 קיפרמז 48 קופ תמ ר 86 ' 85 קוק הלל ' 156 ' 154 ' 144 , 141 , 137 ' 135 430 ' 222 . 159 > 157 קורדיאנו ק . 255 קורטולוש 414 קורלנד יצחק 229 קולט ויקטור 353 קטייטל ה . 430 קיאזה ז '" ר 119 קליין יעקב 131 קלמן איטרת 401 / 400 ' 257 256 00 קלפוס נתן 172 ' 171 ' 170 , 137 ' 136 ' 135 קלרמן יוסף 482 קמל ביי 420 . 417 קנדיל ד"ר 302 קניג 283 קיר י . 259 קסל יוסף 268 קפלינםקי 48 קפלנסקי אריה 48 קפר פאול 412 ' 394 קצנלנבוגן בנציון 31 קצנלנבוגן 47 קריסטי 380 , 378 ' 376 ' 375 ' 371 ' 369 קרמר 15 ? קריל דוד 142 ' 37 קריבושיין משה גלילי ' 85 , 84 ' 83 < 82 ' 81 86 קרנבורן לורד 481 לאיאקוביץ 104 רבדל זלמן 444 רבינוביץ ברוך רב 430 רגיינלד הור 274 רובין אברהס 131 רובינשטיין דב 263 ' 129 רובס 27 ' 26 רובינסון 315 ' 26 רובינס 74 רוז 287 רובינזון קרתו 443 רובשוב זלמן 336 רוז . אלן 457 רוזן יצחק בן עמי 230 , 216 ' 160 ' 122 רוזן ישראל 472 רוזנפלד שלום 460 רוזנטל ד"ר 206 רוזוב ר . 60

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר