אחרית דבר

עמוד:498

ז'בוטינסקי ערי , 402 ' 396 ' 395 ' 389 ' 275 , 265 , 259 ' 170 / 160 , 159 ' 157 ' 156 ' 154 , 153 , 142 , 135 , 122 ' 92 ' 91 ' 87 468 / 460 ' 439 ' 421 ז'ול וודן 21 ז י יגירטי 468 זיידמן אוטו 84 זייצי יק חיים 37 , 36 , 34 , 26 זילבר אברהם תהומי 292 , 122 זלוטופולסקי שלמה 48 זלוטקר 48 זליגמן < מכס עו"ד ' 370 , 369 , 366 , 363 , 362 383 , 382 , 381 ' 380 , 379 , 378 / 377 , 376 , 375 , 374 , 373 ' 371 זמיר אברהם 40 ' 38 זיק ארון 300 זיק 94 ז י רז ' בסקי יצחק 468 ' 271 ' 256 ' 222 ' 216 ' 210 , 180 , 179 , 178 ' 177 ח . אמיס עלי 15 חבקינס יוסף 250 חוטר ישי עו"ד 29 חורי אליאס 377 ' 368 ' 367 זוייטין שרגא 274 חייכמן אהרון דב 271 , 133 חיימוביץ ליפא 482 חיימסון { . לברט 20 חניכוביץ 68 ' 67 חסון 0 שה 263 , 129 טבצ'ניק שמואל 48 טגנסקי שמ , אל , 129 , 128 ' 124 ' 123 , 98 , 97 133 137 , 135 ' 134 , 133 מהורי דוד 94 טופר 209 ' 208 טיילור 465 ' 48 טיפלדו ספירו 64 טסמן 48 טדומפלדור יוסף 171 טרינוס 392 טרכטמן שלמה , 216 ' 184 ' 182 ' 180 ' 179 291 ' 219 ' 217 טרכטנברויט 335 טרםטיד 382 ' 287 יאן סאן 229 , 228 ' 227 יגרמן הנס 423 ' 396 ' 395 יהודה פרופ' 258 ' 154 ' 149 ' 148 יוטן דוד 275 , 274 ' 273 ' 140 יונדוף יעקב יאנוש 86 יוניצ'מן שמשון ד"ר 460 ' 86 " בין י . ה . ד"ר 335 , 46 יכינסון מיכאל 215 ' 214 ' 213 ' 212 ' 211 ילין יצחק 63 ' 35 , 34 יעקבי שלמה לייבוביץ 468 434 / 295 / 290 / 270 ' 259 / 256 ' 253 252 ' 234 , 226 / 222 ' 217 ' 208 ' 161 160 ' 159 / 153 ' 148 3 הן בתיי 254 ' 209 , 208 כהן מרק 157 ' 37 כהן משה ד"ר 296 כהן 93 ' 90 כהן 406 כהנא א . 46 כספי יואל 48 כץ מריבי , 121 ' 120 ' 119 , 110 , 109 ' 88 , 87 271 ' 159 ' 123 ' 122 כצנלסון יו 0 ף — גוסטב כהן — רוזנקרנץ 468 ' 435 ' 434 ' 256 ' 233 , 230 ' 223 ' 222 ' 181 ' 180 ' 178 / 160 / 159 , 157 , 156 / 154 / 153 ' 149 ' 142 ' 132 כצנלסון זלטה 435 כצנלסון זלדה 435 כצנלסון ניסן אלתר 435 בצנלסון קלמן 48 כצנלסון שולמית 435 כצנלסון שמואל 435 לאנגה 106 , 105 לאנץ 291 לאו 460 לבל אלימלך 130 לדרמן יעקב ירידור ד"ר 482 ' 470 , 469 לה מרשל 48 לוביאניקר 379 לוויתן ליפא 48 לובוצקי בנימין ד"ר 461 ' 460 ' 91 ' 56 ' 55 לובלינסקי 68 ' 67

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר