אחרית דבר

עמוד:491

. 1939 אפר , האניה "לאס פרלום '' נתפסה על ידי אניח מלחמה בריטית מול חוף נתניה . על סיפונה 370 עולים . . 1939 מאי "צאר דושך — אניה יוגוסלבית עם 167 עולים , מפליגה על פני הדנובה בדרכה לארץ ישראל . . 1959 מאי האניה ,, אטראטו" עם כ 400 עולים נתפסת על יד חוף נתניה על ידי אנית מלחמה בריטית . . 1939 מאי ,, קראליצא מאריה" — ספינה יוגוסלבית עם 355 עולים , מפליגה על פני הדנובה לארץ . . 1939 מאי "טאהי' — ספינה הונגרית טם 317 עולים נמצאת בדרכה למולדת . 5 . 5 . 1939 מופיע מאמרו של ז . ז'בוטינסקי "הספורט הלאומי / ' המוקדש לעליה הבלתי ליגאלית . . 1939 מאי "ליזל '' עם כ 900 עולים מפליגה ארצה . 15 . 5 , 1939 תאניה "סט . לואים" הפליגה מגרמניה לקובה כשעל סיפונה כאלף פליטים . ממשלת קובה לא מרשה את הורדתם . אחרי נדודים רבים הם מורדים באנגליה , הולנד , בלגיה וצרפת . 17 . 5 .. T 939 נתפרסם "הספר הלבך של מלקולם מקדונלד . 18 . 5 . 1939 עירית תל אביב מכריזה על יום שבתון , מחאה , הפגנה ומפקד" נגד " פרסום "הספר הלבך . הפגנות זעם ברחבי הארץ . 25 . 5 . 1939 האניה "פרוםולא * ובה 700 עולים מצ'ם'ר' ורומניה מפליגה לארץ , שיירת ז'ק < ארון וסטבסקי . 28 . 5 . 1939 האניה "אורינוקו" עם 200 פליטים יהודים מנסה להפליג לקובה , אבל בהגיעם לשרבורג חוזר בו רב החובל ומחזירם לגרמניה , הגרמנים מאיימים לכלאם במחנה ריכוז , . 1939 יוני האניה "קולוראדו" עם 373 עולים , נעצרת על ידי אנית מלחמה בריטית בחוף הרצליה . , 1939 יוני האניה "ברסלאו * עם 650 טולים יוצאת מאחד מנמלי הים השחור בדרכה למולדת . שיירת ז'ק ארוו וסטבםקי . 15 . 6 , 1939 בירושלים מתנהל משפט נגד קצין המשטרה הבריטי גודארד , הנאשם יחד עם עו"ד מכס זליגמן בנסיון מתן שוחד וסיוע לעליה הבלתי ליגאלית . 26 . 6 . 1939 בירושלים מתנהל משפט נגד עו"ד מכס זליגמן , הנאשם יחד עם קצין בריטי גודארד בנםיון לשחד ולסייע לעליה הבלתי ליגאלית . 30 , 6 . 1939 עו"ד מכם זליגמן נידון לחצי שנה מאסר . . 1939 יוני האניה "ריס" עם כ 600 עולים יוצאת מקונסטנצה . בדרך פורצת בה דליקה והיא עולה באש . הנוסעים ניצלו . שיירת גותשטיין .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר