אחרית דבר

עמוד:488

27 . 2 . 1934 פקודת שלטון בית"ר בדבר החרמת הקרנות הלאומיים , כתגובה על שלילת זכות בית"ר לסרטיפיקטים . . 1934 קיץ נכשל נסיו ! שיירת עולים מבית"ר לטביה וליטא להיכנס לארץ באורח בלתי ליגאלי . . 1934 סתיו נםיון העלית של "חלש / ' נדודיה והחזרתה . 1934—1930 עליה בלתי ליגאלית רבת ממדים דרך גבולות הצפון . 1936 תכנית האוואקואציה של ז . ז'בוטינסקי » אם אתם לא תחסלו את הגולה — תחסל הגולה אתכם 1936 " ,., קמה תנועת "אף על פי 21 . 1 . 1936 . " פורסמו תיקונים בחוקי העליה של ממשלת המנדט והוחמרו העונשים למפירי הוראות בעניני העליה . 19 . 4 . 1936 התחלת מאורעות הדמים , הנמשכים עד התחלת מלחמת העולם השנייה . 1936 "וועדת פיל" ממליצה על נקיטת אמצעים נגד העליה הבלתי חוקית . 1937 הוקמה מחלקת העליה ליהודי פולין במערכת העתון "אונזער וועלט / ' שבראשה עומד אברהם סטבסקי , . 1937 מרץ מ . גלילי—קריבושיין מוביל את ספינתו הראשונה 50 ) טון ) ישר לנמל חיפה ומוריד בהצלחה 15 עולים בלתי ליגאליים . . 1937 קיץ הסכם בין שלטון בית"ר ומ . גלילי קריבושיין על ארגון עליה ב . ' בשם השלטון חותם על ההסכם מרדכי כץ . . 1937 אוגו , מ . גלילי קריבושיין מוביל שיירה שנייה של עולים ומוריד אותה בעזרת לנקיךפייקוביץ בחוף טנטורה . 54 ) איש 1938 . ( הוקמה מחלקת העליה הבלתי ליגאלית על יד נשיאות הצ"ח בלונדון . בראשה שלמה יעקבי . 1936 הוקם בנק העליה . לפעולה מצטרפים הקולונל י . ווג'בוד וקולונל פטרסון . . 1938 ינואר מ . גלילי מביא שיירה שלישית בת 96 בית"רים דרך אלבניה ומוריד אותה בחוף טנטורה . . 1938 יוני מגיעה ארצה שיירתו הרביעית של מ , גלילי ובה 381 בית"רים , העולים בחוף טנטורה , . 1938 מרץ היטלר נכנס לוינה . עלה הכורת על יהדות אוסטריה . . 1938 קיץ שליח האצ"ל שמואל טגנסקי מגיע לאירופה לשם ליווי שיירות העליה ב 6 . 7 . 1938 . ' באוויאן מתכנסת וועידה של נציגי 32 מדינות לדון על מצבם של הפליטים . הוועידה מתפזרת ללא התוויית כל תכנית מעשית . , 1938 אוגו . הסכם בין נציג בית"ר ערי ז'בוטינםקי לבין נציג האצ"ל הלל קוק טל תיאום הפעולה בין בית"ר ואצ"ל בעניני עליה ב . '

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר