פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:479

" םטרומה" הם יוצאי רומניה' אך נתקבלה תשובה כי גם הנחה זו לגבי " סטרומה" מוטלת בספק וטעונה עיון . בא תו יום קיבלה הסוכנות ידיעה על מיכםת העליה החדשה שנקבעה במספר 3000 רשיונות . במשא ומתן שהחל מיד על חלוקת הרשיונות הודיע הסוכנות על הסכמתה להקציב ממיכסה זו את כל הרשיונות הדרושים לעלית אנשי "סטרומה . " באותם הימים הגיעו לארץ עוד ארבעה מפליטי "סטרומה , " שהיו בידיהם רשיונות עליה מלפני היות רומניה לארץ אוייב . ספוריהם על מצב התזונה והבריאות באניה עוררו חרדה רבה . נוסף לכול , נתברר , כי בכל יום צפוייה הסכנה שהשלטונת התורכיים יכריחו את האניה לצאת למרות כל אי הכשרתה למסע ים ארוך לקראת ההתיעצות שעמדה להתקיים בעניין זה פנתה הסוכנות ב 13 בפברואר לממשלת ארץ ישראל במכתב מפורט , בו סיכמה את הידיעות שנמסרו על ידי הפליטים שהגיעו לארץ . באותו יום , ב 13 בפברואר , התייצבה בפני הנציב העליון משלחת של הרבנים הראשיים , הרב הרצוג והרב עוזיאל , אשר גוללה בפניי את כל פרשת פליטי "סטרומה" ותמכה בכל תוקף בדרישת הסוכנות להעלאתם . ב 15 בפברואר הודיעה הממשלה לסוכנות טלפונית את החלטתה : רק ילדים מבני 11 עד בני 16 יורשו לבוא . אשר לשיירה כולה , הרי מחוץ לשאלת הבטחון הצבאי אין הממשלה יכולה להסכים לכניסת כל הפליטים משום קשיי האספקה בארץ , ואילו בחירת חלק מהם הוא תפקיד כה אכזרי עד שאין הממשלה סבורה כי הדבר ניתן להעשות ... החלטה שלילית זו נמסרה מיד טלגרפית ללונדון ולאמריקה . משני המקומות נתקבלו ידיעות , כי נעשית כל פעולה להציל את השיירה . בינתיים הוחל מיד בסידורים לקראת הבאת הילדים . ניתב * . הוראות טלגרפיות לנציג הסוכנות בקושטא . הממשלה נתבקשה להבטיח את עזרת הנציגות הבריטית בתורכיה כדי להשיג מהשלטונות התורכיים את הרשיון בשביל נציג הסוכנות לבוא במגע עם האניה , מה שהיה עד אז מן הנמנע . ב 18 בפברואר , לאחר משא ומתן נוסף , הושגה הסכמת הממשלה להרשות את הכניסה לארץ לילדים קטנים מבני , 11 אם רק ייעשו למענם הסידורים המתאימים . בו ביום הגיעו לסוכנות ידיעות סתומות מקושטא שמהן אפשר היה להסיק כי "סטרומה" הפליגה כבר לים השיש . מיד פנתה הסוכנות לממשלה בטלפון ובכתב בבקשה דחופה להתקשר מיד טלגרפית עם הנציגות הבריטית בקושטא לבירור המצב . כעבור יומיים הודיעה הממשלה כי לפי ידיעות שקבלה בתשובה לשאלתה הטלגרפית לא היו הידיעות שהגיעו לסוכנות נכונות ו"סטרומר " . עודנה עוגנת במימי קושטא .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר