פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:477

מן ד 1 אניה צפים על פני המים . אחדים מן הנוסעים נאחזו בחלקים אלה וגם הוא , סטוליאר עשה כן . מי הים היו קרים כקרח . מהקור ומאפיסת כוחות צנחו הנוסעים שנאחזו בחלקי האניה אחד אחד אל הים . בשעות הצהריים בערך , נוכח לדעת כי הוא נשאר לבדו . סטוליאר היה לבוש מעיל עור קצר שחימם אותו ועזר לו להחזיק מעמד . הוא השתדל לתפוס ולעלות על הקרש שנאחז בו וכשהדבר עלה בידו , הוקל לו . בערוב היום ראה פתאום עוגן הצלה — אחד מספסלי האניה צף על פני המים . הוא הצליח להשיגו ולהעלותו על גבי הקרש , התיישב עליו , וכעת היה כל גופו מחוץ למים . מחריד היה מקום מושב זה בלב הים . אין לראות אף נפש חיה , מלבד צפרי הטרף העטות על הגוויות ואל צרכי האוכל הצפים על פני המים . עם שקיעת החמה ראה איש שט לקראתו בקושי רב . כאשר התקרב הכירהו' היה זד . סגן רב החובל' לאזר' שהיה עייף מאוד . הוא עזר לו לעלות על הספסל והשיב קצת את נפשו . על שאלתו של סטוליאר ענה סגן רב החובל , כי הוא ראה את הטורפדו צף לקראת האניה . הוא קרא לרב החובל ובינתיים נתרסקה האניה . הוא סיפר כי ראה את רב החובל שוחה שעות אחדות , אולם הוא קפא וטבע . הוא גם ידע שמכל נוסעי האניה לא נשאר אף אחד בחיים . הם נדברו לא להרדם כדי שלא יקפאו . הם חיממו אחד את השני בשארית כוחם . הלילה עבר . כוחותיו של סגן רב החובל עזבוהו . עם עלות השחר נראו בו סימני גסיסה . דעתו נטרפה עליו . ברגעיו האחרונים הוא השתעשע בדגי הים . םטוליאר קרא לו שלא יתקרב למים . הוא היה קפוא מקור ולא היה יכול להעלותו . כוחותיו של סגן רב החובל עזבוהו לגמרי , הוא נפל למים וטבע . מותו של סגן רב החובל זעזע את סטוליאר עד היסוד . הוא ראה מרחוק את החוף וניסה לשחות אליו . אחרי מאתיים מטר חזר בו , כי נוכח שכוחותיו לא יספיקו לו להגיע עד לחוף . משנתברר לו שגורל סגן רב החובל מצפה לו , הוא החליט לשים קץ לחייו . בשארית כוחותיו הוציא אולר שהיה בכיסו וניסח לחתוך את עורקי היד . אולם לא הספיקו לו כוחותיו לבצע זאת . הוא חיכה לבאות . לפתע ראה ספינת מסחר מתקרבת . הוא צעק בכל כוחותיו וקרא לעזרה . הספינה עברה במרחק מספר מטרים ממנו אולם לא עצרה לאספו . האנשים על סיפונה הראו לו סימנים בידיהם אך הוא לא הבינם . הוא כבר התיאש מן החיים . והנה הוא רואה סירה מתקרבת . הייתה זו סירת הצלה שנשלחה ממשילה — כפר תורכי קטן , ובה מלחים תורכיים מצויירים בכל מכשירי הצלה . הם העלו את גוויית סגן רב החובל ועוד גוויות שצפו בקרבת מקום ואת סטוליאר לקחו באלונקה , הגישו לו עזרה ראשונה והביאו אותו לכפר . יומיים הוא שכב במרפאת הכפר , תחת משמר שוטרים חזק ששמרו עליו יומם ולילה . ביום השלישי הובא לתחנת המשטרה בסקוטארי , שם נחקר ארוכות על פרטי האסון . באמבולנס הועבר לבית החולים בחידר פשה , וגם פה לא

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר