פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:475

שוטרים המתחלפים מפקידה לפקידה ואסור להם לקיים כל קשר אישי עם הנוסעים . הקשר עם שלטונות הנמל הוא על ידי איתות , ויש שעוברים ימים ואין הם נענ-ם גם על איתותם . הנוסעים דורשים עזרה במזון ובחמרי רפואה ואינם נענים . בכל זאת נמצאו דרכים להעביר מכתבים אל החוץ ומהם נודע על מצבה החמור של האניה . והחיים באניה מתנהלים לפי סדרם הקבוע : מהשכם בבוקר נעשית האניה דומה לכוורת דבורים . כל אחד משתדל לעלות על הסיפון לשאוף קצת אויר צחי כל אחד עומד בתור לקבל מים לרחיצה , לקבל את ארוחתו הזעומה וגם התור לבית השימוש מתמשך ומזדנב במשך רוב שע 1 ת היום . הסדרנים מאיצים באנשים ומשגיחים על פעולות הנקיון , שהן הכרחיות בחיי הצפיפות האיומה , וכל אחד עושה את מלאכתו נאמנה תוך התנדבות ותוך סדר קבוע מראש . הנהלת האניה משתדלת כמיטב יכולתה לחזק את רוח האנשים . משתדלים למלא את הימים ת . כן על ידי אסיפות , מסיבות , הרצאות , הצגות וכוי אולם חלוקי הדעות והוויכוחים בין הנוסעים אינם פוסקים , יש , וביניהם מהנדסים , הטוענים שאפשר לתקן את המנוע ולהגיע אתו לארץ , ויש החוששים לצאת לדרך עם רב החובל והצוות שלו , שטענו בגלוי שאין הם מוכנים להסתובב בימים הנמצאים בפ קוח בעל . ת הברית שכן הם נתינים בולגריים , וארצם נמצאת במצב מלחמה עם בעלות הברית . אולם מה טעם לכל הוויכוחים והדיבורים שעה שאין להם הנוזל היקר , הדלק והשמן להניע את האניה ואין להם מצרכי מזון בכמות מינימאלית כדי לצאת לדרך הרת הסכנות ? מסטר האנשים אכולי היאוש גדל והולך . מספר הנרגנים גם כן אינו קטן . נמצאים כאלה המסיתים את הנוסעים נגד הנהלת השיירה . באחת האספות הגיעו הדברים לידי מרד גל / י , ברקוביץ מורד מתפקידו ובמקומו מתמנה אחד הנוסעים מהבלתי מאורגנים . הימ ם זוחלים וחולפים . והאנשים חסרי תקווה וחסרי מעש . כל יום דומה למשנהו , וכל יומ של שהייה נוספת במקום מחמיר את המצב ומגביר את היאוש בלב הנוסעים . הם יודעים שאין דרך חזרה , אולם גם דרך ההצלה חסומה בפניהם . ובלב כלם מכרסמת תולעת הספק המר . התגיע העזרה בזמנה . היבוא קץ לסבלותיהם , האם יזכו ליום הגדול אליו נשואות עיניהם , האם תעמוד להם מידת הרחמים ? ... עדות הניצול היחידי על טביעתה של "סטרומה" ישנה רק עדותו של הניצול היחידי , ד ו ד ס ט ו ל י א ר , המספר : " היה זה ביום הי אדר , 22 בפברואר 1942 אחרי שבועות של ציפיח , של יאוש ושל זיקי תקווה , הגיעו אל "סטרומה" ביום זה שני מברקים שרוממו את רוח הנוסעים . האחד מידידים ומכרים בארץ , מברק מלא

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר