פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:470

גם מומחיותו של בעל האניות הידוע היווני — סלמונידס , שעזר לו במאמציו . לא נמצא אף בעל אניד . אחת , שיהא מוכן לסכן את רכושו במסע על פני ימים ממוקשים , שבהם מתנהלת מלחמה לחיים ולמוות בין מדינות הציר ובין בעלות הברית . עברו חדשיימ . הרכבה של ועדת העלית נשתנה ! שטרנברג וקוסטין עלו בינתיים לארץ . במקומם צורפו אחרים . אחר כך התפטרו מן הועדה ד"ר שיגר וד"ר לדרמן . כעת הועדה הא בת שלושה חברים , ואלו החליטו » שצריך להתחיל לגבות את דמי הנסיעה מן המועמדים הרשומים' בהנחה שאם יהיה הכסף ברשותם יוכלו להגביר את מאמציהם וגם ישיגו אניה . בינתיים אירעו שני מאורעות שהכבידו עוד יותר על פעולות ועדת העליה . ב-נואר , 1941 עם התמרדות משמר הברזל נגד אנטונסקו , נערכו פרעות דמים ביהודי בוקרסט . הפורעים התפרצו לרבעים היהודיים' ובמשך שלושה ימים שדדו ורצחו והעלו באש את בתי הכנסת . באחד הימים האלה אספו הלגיונרים בחצר נציבות בית'יר — מקום ריכוז מתמיד של המוני יהודים — כמד . מאות יהודים ורצחום נפש . עתה נודעה הנציבות כמקום מועד לפורענות והאנשים חששו להתקרב אליה . המאורע השני : באותם הימים הופיע בבוקרסט מר ארקדי סלוצקי ובעזרתו הצליחו אנשי ההגנה לשלוח שיירת עולים באניה "דוריאן , " 2 אניה שכבר הייתה ברשותם מזח חדשים מספר . לנוכח עליה זו התחילו האנשים אשר כבר שילמו עבור נסיעתם לדרוש מן הועדה להחיש גם את עלייתם או להחזיר להם את כספם . חלק ניכר מכספים אלה כבר הושקע במאמצ ם להשיג אניה ולא היית כל אפשרות להחזיר לאנשים את כספם . אלה רגזו ונמצא מי שהתלונן על הפרשה לפני הרשות וחברי הועדה נאסרו בעוון מעילה בכספי הזולת . א 0 ו ן * ס'לי ולויהאניה "דוריאן " 2 יצאה לדרכה בחודש נובמבר 1940 כשעל סיפונה 160 נוסעים . היא הגיעה לסול 1 נה , מקום שצריכה הייתה לקבל עוד עולים . אולם העולים לא הגיע , . האניה חזרה לקונסטנצה . בדרכה חזרה נתקלה בסלעי הים ונלקחה לתיקונים . במחצית פברואר 1941 הועלו על סיפונה עוד 380 עולים ובווארנה עלו עליה עוד 170 עולים מבולגריה . בקושטא הועלו על ס פונה ארבעים איש מניצולי האניה // סלוודור" ובחודש מרץ הגיעה לחיפה . השלטונות הבריטיים , התחשבו במצבם המיוחד של עולי האניה ולא החזירו אותם מחופי הארץ . הם נכלאו במחנה מעצר למשך שמונה עשר חודש . בספינה "סלוודור" כרוך אחד האסונות הטראגיים בדברי ימי העלי הבלתי חוקית . בהמצא הספינה בים השיש , בדרכה לארץ , התחוללה לפתע סערה עזה שהורידה אותה תה . מה . 202 מבין 325 נוסעיה ניםפו . יתרם ניצלו על ידי התורכים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר