פרק שלושים־ושמונה "סטרומה"

עמוד:469

של קוזה וידידו האישי של גרינג . מיד עם עלותו לשלטון הופעלו החוקים האנטי יהודיים בכל חומרתם . היהודים חולקו לשלושה סוגים : יהודים שהשתתפו במלחמות רומניה — אלה נהנים מזכויות מלאות . אולם מספרם מצער ; יהודים אזרחי רומניה מלפני שנת — 1918 נהנים מזכויות חלקיות' גם מספרם אינו רב , כי קשה להשיג את התעודות המרובות שהשלטונות דורשים כהוכחה , שאמנם כבר נמצאים הם ברומניה מזה דורות ! כל היתר — רוב רובה של יהדות רומניה , משוללים כל זכויות אזרחיות , מנשלים אותם מכל העמדות במדינה . רכושם בקרקעות , בבתי חרושת ובנכסי דלא ניידי אהרים — מופקע . בספטמבר מתחוללת ההפיכה הלגיונרית בראשות הגנרל אנטונםקו . עתה נעצרים יהודים ברחובות ונםחבים מן הבתים ומובלים למקום לא נודע . רצח , שוד , וביזה הופכים מעשה יום יום , ואין מי שיעמוד בפרץ . היהודים זועקים ומשוועים לעזרה ואין להם שומע . עיניהם נשואות לעבר מימיו העכורים והגועשים של הים השחור' אשר רק הם יכולים עדיין להביא הצלה , אם כי גם דרכי הים משובשים הם בימות , מלחמה . אוירת חורבן , הרס והשמדה שוררת , בכול . מחלקת העליה של ההסתדרות הציונית החדשה ברומניה אשר פעולותיה שותקו כמעט כליל עם התפשטות המלחמה — מתכנסת וחוזרת לחפש דרכי הצלה . נציבות ביתי'ר מעלה בפניה את שאלת עליתם של ביתי'רי רומניה . היא דורשת כי העלאתם ההמונית של הבית"רים תועמד עתה בראש דאגותיה של מחלקת העליה . בישיבה שהתקיימה ב 16 באוקטובר , 1940 הורחבה המחלקה ולשלושת חברי ועדת העליה , מייסנר , קוסטין ודי'ר יעקב שיבר , צורפו ד"ר יעקב לדרמן ( ירידור ) כבא כוח נציבות בית"ר < ד"ר בנו שטרנברג כבא כוח הצ"ח וד"ר םברין לייזרוביץ כנציג קרן תל חי ( האחרון נספה ב"םטרומה . ( " למחרת היום כתב די'ר לדרמן , בשם הועדה , למשרד הבטחון הפנימי וביקש רשות לארגן שיירות של יהודי רומניה לשם הגירה לחוץ לארץ . היה יסוד להאמין שהבקשה תיענה בחיוב . כי השלטונות הרומניים הביעו כבר מזמן את , נכונותם לעזור להגירה יהודית ( אנטונםקו אף רמז על כך למשלחת מטעם ההסתדרות הציונית , אולם משנודע לו שהם באו לדבר לא על רבבות אלא על מאות ואולי על הגירתם של מספר אלפים , הביע בפניהם את אכזבתו . ( ואמנם , ב 24 באוקטובר נמסר לידיו של ד"ר ב . שטרנברג הרשיון הרשמי לארגן שיירת עולים . עם קבלת הרשיון החלה הרשמת האנשים לעליה . תוך ימים ספורים רשמו 800 איש מתוך קהל האלפים שהצטופפו בלי הרף ליד משרדי הנציבות . אולם בעת ניצבו בפני הבעיה העיקרית , שפתרונה נתקל בקשיים עצומים , עד כי נדמה היה ששוב לא יצליחו להתגבר עליהם — השגת אניות , או לפחות , אניד . אחת להסעת העולים , כל מאמציו של מייםנר להשיג אניה עלו בתוהו , לא עמדה לג

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר