פרק שלושים ־וששה "פטריה"

עמוד:462

בן גוריון היה הרמטכ"ל יעקב דוסטרובסקי , הכשרו לא התיר , כי זה היה בשיחה ארעית , והמלים שהפליט יעקב לא נאמרו בצורה המשווה להן הוראה או ד ) יתר . מבח-נה מוסרית הספיקו לעמוס לעשות מה שעשה . יעקב בהודעתו הדגיש כי הוא היה אז נרגש ונסער ממקרא המאמר של לופבן , ביהוד כי בא תו יום ראה את עושה הפעולה ומצא אותו בענויי נפש קשים על הקרבנות שנגרמו וראה בכתיבת לופבן מעשה נבלה . יש להוסיף , שלחקר הדבר הגיעה הועדה לא על יסוד חקירה ודרישה , אלא יעקב הופיע ב-זמתו לפני סנה כיושב ראש הועדה והודיע : "אין לך מה לחקור . אני האיש . " ... כעבור ימים מספר סיימו השניים ( סנה ורטנר , כי דב הה ניספר , בינתיים ) את הפרשה והעונש על יעקב היה יום אחד של מעצר בית . הוחלט להודיע על פסק הדין רק ליושב ראש ועדת הבטחון מ . שרתוק . סנה מסר לו את המסקנות ופםק הדין ושרתוק שיבח את אוריגינליות הפתרון . יעקב קבל יפה מאוד את פסק הדין . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר