פרק שלושים ־וששה "פטריה"

עמוד:461

תכניתו , ביקש להיות מוכנים לפרסם את הדבר אולי אסילו על ידי הוצאה מיוחדת של העתון . תוך כדי שיחה התייעץ רזיאל עם אנשי המערכת על נוסח ההודעה שיש לפרסם מטעם האצ"ל . למחרת בבוקר' בשעה עשר , קיבלו במערכת ידיעה טלפונית מחיפה על ההתפוצצות ועל כך שהפעולה גרמה להרבה קרבנות בנפש . בשעות אחר הצהריים ראיתי את רזיאל יוצא ממכונית על יד המשרד של שרות המכוניות "אביב . " רזיאל אמר ש"הם , " כלומר ההגנה הקדימה אותנו . " לא הספקנו אפילו להכניס את חומר הנפץ לתוך האניה . " ד"ר בנימין לובוצקי מספר ... : תכניתו של רזיאל הייתה : לכוון לחרטום * פטריה" טורפדו מאניה סמוכה , לפוצץ את המוטור ולמנוע את הפלגת האניה . בידינו הייתה האינפורמציה המלאה על החלטת האנגלים לגרש את מעפילי ' . פטריה . ' '' כמו כן היה ידוע לנו מועד ההפלגה והגירוש המתוכנן על ידי הבריטים . הדבר היחידי אותו לא ידענו הוא , כי ה"הגנה * מתכננת אף היא פעולת פיצוץ למניעת הגירוש . לטי בקשתו של רזיאל עמדתי לחזור לתל אביב לשם השגת סכום כסף הדרוש לביצוע הפעולה . עם רדתי מהדר הכרמל הרגשתי בהתרגשות בלתי רגילה ברחובות העיר ונודע לי כי ,, פטריה" פוצצה זה עתה וטובעת . בגלל רעש המנוע לא שמעתי כנראה את ההתפוצצות . חזרתי מיד על עקבותי ומסרתי לדוד על הקורות . דוד החויר כסיד . עלינו על הגג ומשם ראינו היטב את הנמל ואת האניה השוקעת לאיטה על צידה . מישהו הקדים אותנו ו"הקדמה" זו עלתה ב 200 קרבנות בנפש של מעפילים אומללים . כפי שנתברר אחר כך פוצצה ,, פטריה" על ידי אנשי ה"הגנה , " יומיים לפני הפעולה המתוכננת שלגו , על ידי פצצה שהוכנסה בתוך שק פחם , כשכמות חומר הנפץ בה היא פי שלוש מהכמות שהייתה דרושה להשגת המטרה . שגיאה זו היא שגרמה לאסון . סטירת הי , חי של עמוס בן גוריון לפרשת "םטריה" הייתה התפתחות דרמטית בחוגי ה ,, הגנה" ומפא"י : בארכיון ההגנה בתיק עדויות "סי / אנו מוצאים עדותו של אחד מראשי ההגנה באותה תקופה , הרשומה תחת המספר , 2049 שבה מסופר ? " אחרי מעשה "פטריה" השתמש לופבן ב"הפועל הצעיר" בביטוי "' היד הזידונית . * ' לחדרו בועד הפועל נכנס עמום בן גוריון ונתן לו סטירת לחי . כל בית ההסתדרות ומפא"י היה כמרקחה . הייתה ישיבה סוערת של הועדה הפוליטית של מפא"י — לברר מי עמד מאחורי זה . לאחר דיון סוער ומתוח מונתה ועדה בסמכות בית דין מיוחד על דעת ההגנה ועל דעת המפלגה כאחת , בהרכב : מ . סנה ( יו"ר , ( רטנר ודב הוז — חברים . הועדה העלתה כי האחראי למתן הכשר , אם כי לא במפורש , לעמוס

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר