פרק שלושים ־וששה "פטריה"

עמוד:460

האמת על . ס ט ר י ה ' החלטת הבריטים להגלות את העולים עוררה סערה בישוב כולו . זרם של מחאות להשתדלויות החלו להגיע לממשלה בדרישה להוריד את העולים לחוף . והיו בישוב שהחליטו לנקוט פעולה ממשית כדי למנוע את הגירוש . על אופי פעולה זו נמצאים בידנו מספר עדויות מהימנות ביותר . מר הרמן צבי סגל ומר אריה פוסק , מראשי התנועה הרביזיוניסטית באותם הימים מספרים : הנהלת התנועה התכנסה לישיבת חרום כדי לדון בדבר . הוחלט שמשלחת , מטעם התנועה תצא לירושלים ותדרוש מאת מזכיר הממשלה את ביטול הגזירה . במשלחת השתתפו ד"ר אריה אלטמן , א . בבקוב , א . ושיץ ש . יוניצ'מן וה . סגל . סגן מזכיר הממשלה מר לאו , שקיבל את המשלחת , הבטיח שישתדל כמיטג יכולתו למען הורדת העולים . למחרת שוב נתכנס מרכז התנועה , הפעם בהשתתפותו של מפקד האצ"ל דוד רזיאל . בישיבה הועלתה הצעה להוריד את העולים לחוף בכל מחיר , ואפילו יצטרכו להשתמש לשם כך בכוח הזרוע . כן הוצע , שתבחר ועדה מצומצמת אשר תחליט על דרכי הפעולה . הועדה קיבלה יפוי כוח ממליאת המרכז להחליט כפי שתימצא לנכון , מבלי שתצטרך להביא את החלטותיה לאישור בפני המליאה . לועדה נבחרו ערי ז'בוטינסקי , ב . לובוצקי , ה . סגל וא . פוסק . הועדה יצאהלהתייעצות וכעבור זמן מה היא חזרה והודיעה למליאת המרכז כי נתקבלה החלטה מתאימה , מבלי לפרש את טיבה ופרטיה . ההחלטה הייתה לחבל במכונות האניה במידה כזאת שהתיקון ימשך חדשים רבים . ההחלטה אמרה להימנע בבל מחיר מן האפשרות של פגיעה כל שהיא בעולים בשעת החבלה או בעקבותיה . דוד רזיאל שהשתתף בישיבת הועדה , הודיע שהוא בעצמו יבצע את הפעולה , והוא יצא לחיפה להכין את ביצועה . רזיאל מצא קשר לאחדים מפועלי הנמל שהבטיחו לו להכניס את חומר הנפץ לחדר המכונות של האניה . הוא גם התקשר עם שני בית"רים מבין העולים שנמצאו באניה , שלהם צריך היה להודיע חצי שעה לפני ההתפוצצות על העומד להתרחש , כדי שירגיעו את המון העולים ולהודיעם שזוהי פעולה יהודית ואת מטרתה . מר זלמן לונברג מספר : יום אחד אחר הצהריים נפגש דוד רזיאל עם שלום רוזנפלד וסיפר לו , שלמחרת בבוקר הוא יוצא לחיפה כדי לנקוט בפעולה איזו שהיא למניעת גירושם של העולים ב"פטריה , " הוא אמר , שהוא מתכונן להכניס חומר נפץ לחדר המכונות ולחבל בהן , כדי למנוע את הפלגת האניה . באותו ערב , בחצות , ביקר דוד רזיאל במערכת "המשקיף" וסיפר על

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר