פרק שלושים ־וששה "פטריה"

עמוד:459

על האניה והאנשים תחת פקודתו' מלאו את תפקידם באמונה . הוא הוסיף ואמד » " א-לו היו שם אלף שוטרים לא היו משנים את המצב לטובה " ! אשר לאמצעים שבהם יתכן להביא חומר נפץ לאזור הנמל , גילתה הועדה כי היו לכך הזדמנויות רבות . קפיטן לידקר הביע את דעתו כי אינו שבע רצון מן הכללים הנהוגים לגבי בדיקת כלי הרכב הנכנסים לאזור הנמל . בנוגע לתפקיד השלישי והוא' בחינת מידת היעילות של הצעדים שננקטו בהם כדי להציל את הנוסעים — מסרה הועדה כי לפי דעת עדי ראייה רבים פעלו סידורי ההצלה יפה וללא כל עכובים . קפיטן לידקר הצהיר כי התנהגות המשטרה משך כל זמן פעולת ההצלה הייתה "מצויינת למדי / ' בעוד שעדים אחרים העידו כי סידורי ההצלה היו מהירים ויעילים . בכמה מקרים היו ממש מזהירים . היו רופאים ומכוניות עזרה ראשונה במקום וכדומה , כדי לטפל במהירות האפשרית בפצועים . הועדה הצהירה שהתרשמה במיוחד מן העדויות בקשר לזריזות בה הגישו עזרתן ספינות קטנות שונות שעגנו בנמל , כגון ספינות הגרר הממשלתיות והסירות . הדין וחשבון הסתיים בהבעת זעם ותעוב לפעולה עגומה וקלת דעת זו , אשר גרמה למ . הם של לפחות 156 איש ואבדן אניה חשובה לבריטניה הגדולה . "בטוחים אנו כי אישים אחראיים בכל השכבות לוקחים חבל ברגש שאנו מרגישים . " ספק אם נדע פעם את המספר המדויק של קרבנות "פטריה . * במשך שבועות רבים נימשו , יום יום , גופות נוספות . ביום השלושים לאסון הגיע מספר הגופות שנמשו ל , 204 ולאחר תאריך זה לא נוהל רישום . בסוף אוגוסט , 1953 כאשר החלו אמוראים לפרק את "פטריה / ' אשר הפריעה את התנועה בנמל , גילו שוב שלדים ושרידי עצמות של קרבנות "פטריה . " ויש איפוא להניח כי מספר הקרבנות היה גדול בהרבה מן האומדן הרשמי . ניצולי "פטריה" הורשו להישאר בארץ . על החלטה זו של ממשלת המנדט פורסמה הודעה רשמית בדצמבר 1940 שבה נאמרי ז " נובח טביעת האניה "פטריה" מסיבות שטרם הובררו ושתחקרנה . על ידי ועדת חקירה מיוחדת , החליטה ממשלת הוד מלכותו בתורת חסד מיוחד ובהתחשב עם כל המסיבות וביחוד עם האימים שעברו על הניצולים , לא להגשים את ההצעה לשלוח את האנשים הללו למושבה בריטית . הם יורשו , איפוא , להישאר בארץ , מתוך התאמה לחוק הקיים ומספרם ינוכה ממיכסת העליה הבאה . לא יחול כל שינוי ביחס לעולים בלתי חיקיים אחרים וביחס להחלטת השלטונות לשלחם מעבר לים , כאשר תמצאנה האניות לכך / * יאוצר התעודות הפוליטיות מס' 748 זו . מרחביה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר