פרק שלושים ־וששה "פטריה"

עמוד:458

חבלה , כי סידורי הבטחון באניה לפני ההתפוצצות היו מספיקים למדי , וכי ההצלה בוצעה בכל המהירות האפשרית . הדין וחשבון סוקר בקצרה את תולדות האניה "פטריה" ונוסעיה , וקובע כי באניה נמצאו בעת שארעה ההתפוצצות 1904 עולים יהודים בלתי ליגאליים , אשר הגיעו בשלוש אניות שונות באותו חודש . את "פטריה" שכרה הממשלה כדי להעביר את העולים הבלתי ליגאליים למושבה בריטית . ב 25 בנובמבר בשעה 9 . 15 ארעה ההתפוצצות ותאניה התהפכה על צידה ואחר רבע שעה שקעה על צידה בעומק של 35 רגל . בעת שנכתב הדו"ח גילו 156 גופות ועקבות עוד 112 איש לא נתגלו עדיין . ייתכן כי כמה מאלה נמלטו . דעת מומחים נמסרה מפי אמודאי מקצועי מחברת תעלת סואץ , אשר בדק את החור שנתהווה בדופן האניה . הוא אמר כי הנזק נגרם על ידי חומר נפץ אשר הושם באניה סמוך לדופן . הוועדה מוסיפה כי הנזק היה דיו כדי לגרום לטיבו ע מהיר של האניה . הדו"ח סוקר את דעת מר םולוק מושל מחוז חיפה , שידוע היה לכל בעיר כי על "פטריה" להפליג עם 1700 עולים בלתי ליגאליים , ושהישוב היהודי בחיפה ארגן שביתה ב 20 בנובמבר כדי להביע את ההרגשה הכללית בקרב התושבים היהודים . כן נמסרה עדות מפי מספר עולים שנמצאו ב"פטריה" בשעת המאור ? ומפיהם נודע , כי נמסרו הודעות מן החוף לעולים , שהם ישולחו מן הארץ והעולים נצטוו להיות נכונים לקפוץ הימה אם תחל האניה להפליג מן הנמל ולנקוט בכל הצעדים כדי למנוע בעד האניה מלהפליג . ב 23 בנובמבר השמיעו ארובות האניה קול צפירה והיה זה סימן מצד הקברניט לנוסעים כי האניה עומדת להפליג בעתיד הקרוב . ב 24 בנובמבר שוב נתקבלה הודעה מן החוף , המוסרת לעולים לקפוץ הימה למחרת היום בשעה 9 בבוקר ולשחות לעבר שובר הגלים . באותה שעה צריכים היו כל העולים לעלות על הסיפון לשם מסקר . על יסוד עדויות אלה הסיקה הועדה כי הנזק שנגרם ל"פטריה" בוצע על ידי אוהדים יהודים שנמצאו על החוף תוך שיתוף פעולה לפחות עם אדם אחד שנמצא באניה . מטעמי זהירות לא גילו המחבלים את סודם למספר רב מהנמצאים באניה . הועדה ציינה כי מפני העדר עדות ברורה אין לקבוע בדיוק את זהות האנשים שהשתתפו בדבר או לקבוע את אופן ההתפוצצות . אך אין לתאר שהשתמשו בפצצת שעון . הועדה הניחה איפוא כי הפצצה הוכנסה עם הפחם וכי הייתה קשורה בפתיל ארוך שיצא ממחסן הפחם ואפשר היה להדליקו אחרי כן בכל שעה שהיא . קפיטן גאי לידקר , הקצין הימי הממונה על נמלי ארץ ישראל תאר את האמצעים שננקטו כנגד מעשי חבלה והצהיר בפני הועדה כי התפקיד היה קשה מאד , וכי הוא משוכנע , שהמפקד בלפילד אשר הופקד על המשמרות אשר הושמו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר