פרק שלושים־וחמשה "פנצ'ו"

עמוד:437

תכונותיה המעולות למדנו להכיר במשך נסיעתנו הארוכה . שני המחסנים שהיו מתחת לקו המים שמשו שיכון ל 150 צעירים . המחסן שהשתרע מתחת לחרטום נשא בגאווה את השם "עכו" והיה מעון הבית"רים . השני בו התגוררו המבוגרים יותר , כונה בשם המפוקפק // אילאבה" בית הכלא ' הגדול שבסלובקיה . הקומה שהותקנה על הסיפון הייתה יצור מוזר למדי , בשתי קצוותיה נעשתה צרה ולבשה צורת טריז כפול . היא-חולקה לשני אולמות נפרדים . שני אולמות אלה חולקו לארכם במחיצת קרשים ועל ידי כך נוצרו ארבעה אולמות שקלטו את הנשים , את הטף , את הקשישים ואת המיוחסים כגון ? הנהלת השיירה וכמה מחברי משטרת האניה . בכל אולם עמדו המיטות בשלוש קומות , זו מעל זו ולכל חבר הוקצבו על ידי שר הקיצוב שלנו כ 40—35 ס"מ ברוחב והיו אחדים שהביאו אתם מזרוני גומי , שתפסו בהנפחם מקום רב ממה שהוקצב לכל דיירי האניה . זה גרם לסכסוכים מרובים . רצה אדם לסוב לצדו , לא יכול בלי עזרת שכניו ובלי טכסים מיוחדים . רצה להרים ראש במיטה , נחבט בקרשי הק מה שממעל . רצה לנוח אחרי הצהריים , להחליף כוח ביום ארוך של * שב ואל תעשה" — טיפות מרק דלפו ממעל על בטנו או על חטמו . הודלקה מנורה — והפלתה בראשך בעברך תחתיה . חושך שורר באולם — איך תמצא את מקומך ? הגעת למקומך תוך כדי גדופים נמרצים — איך תידחק בין שני שכניך ל ... כמו לכל האניות כך גם לזו שלנו היה סיפון . אך בעוד שבאניות רגילות שמש הסיפון מקום מרגוע וטיול לנוסעים — אצלנו אסור היה לעלות עליו . ולאיסור זה כמה סיבות מבוססות בהחלט . נקודת הכובד של האניה הייתה על הסיפון המקורי , שהפך אחרי התיקונים לגג של הקומה הראשונה . קומה זו , שרק עכשיו נבנתה עליו , משקלה כבד כל כך ששווי המשקל היה תמיד בסכנה . כל מטען נוסף עלול היה להמיט עלינו שואה . לכן הטענו את החבילות הכבדות ואת המזון בתחתית האניה . ה"פנצ'ו * , כרוב כלי השיט בנהרות , הייתה מונעת בשני גלגלים ענקיים שחתרו במי הדנובה השקטים . קטנה הייתה אניתנו , בכל זאת היה בה מקום לכולנו , צפופה הייתה וחסרת נוחיות , ובכל זאת נשאנו את סבלנו ברצון . צר היה המטבח , מעופש ואפל הסיפון התחתי , ובכל זאת ראוי לציון שאיש לא חלה במחלה רצינית במשך נסיעתנו הארוכה . יצאנו מתחום סלובקיה ושטנו במי הדנובה ההונגרית , באניה שבנוה אנגלים , קנוה איטלקים , שטה תחת דגל בולגרי , קברניטה רוסי ומלחי יוונים . כך הפלגנו מצויידים בויזה םרגוואית לארץ היהודים , שהכניסה ליהודים הייתה אסורה לתוכה .., !

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר