פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:434

רים המבינים מה משמעות הבית הלאומי , והמוכשרים לתרום להגברת כושר הקליטה של הארץ , אין לתאר נשק קטלני יותר , שיסופק לאויבי הציונות בקרב ממשלת בריטניה או הערבים , או אפילו העם היהודי , מאשר הצפת ארץ ישראל באנשים זקנים או בלתי רצויים , העשויים לחתור תחת תנאי החיים בארץ ישראל ולהרוס את היסודות הכלכליים להבטחת עליה מתמדת . הרחבתי את הדיבור על עקרונות אלה , משום שאני מאמין כי האשמות רבות , בלתי הוגנות וחסרות שחר , הועלו בגלל חילוקי הדעות המדיניים בין הרביזיוניסטים והמוסדות הרשמיים . שום אדם בר דעת לא אמר מימיו כי ארץ ישראל תוכל לקלוט את כל מליוני היהודים הזקוקים למקלט , ואפילו היו העליה החוקית והבלתי רשומה ביחד מאפשרות את כניסתם של כל מליוני יהודים אלה . אנו יוצאים מתוך הנחה שארץ ישראל יכולה לשמש מקלט רק לחלק מאלה הזקוקים לחופש ולבטחון . דבר זה הוא תוצאה של צירוף מכשולים מדיניים וכספיים . עד אשר יפותחו מקורותיה של ארץ ישראל אפשר לקיים לכל היותר עליה של שלושים עד ששים אלף לשנה עד אשר אפשר יהיה להגדיל מיכסה זו בהדרגה . בתנאים אלה , האין זה מחובתם של המנהיגים האחראיים לתת דעתם על הצורך לברר את העליה' וביחוד לנוכח התנאים שבהם נערכת כיום העליה הבלתי רשומה ? עם זה עלי לציין כי פקידים אחראיים רמזו שאפשר היה לטפל בכל אחד מן העולים המרוכזים על הדנובה , אילו רק היו הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית מעוניינים באמת בצרכיהם של הפליטים ולא באינטרסים מפלגתיים . אם כי אין לזד , נגיעה לדיון , ברצוני לציין עוד כי בשלושת השבועות האחרונים לא פנו הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית אף פעם באורח ישיר ורשמי אל המגבית הארצישראלית המאוחדת ולא ביקשו את עזרתה והתערבותה . כל מה שהמגבית יודעת על המצב — נודע לה מתוך ההאשמות הבלתי מבוםסות שפורסמו בעתונות . שלך בכל לב : חתום : הנרי מונטור סגן המנהל של המגבית היהודית המאוחדת שלמה יעקבי ויוסף כ צ נ ל 0 ו ן ז"ל לא נוכל להשלים את הפרק על מסע "םקריה" מבלי להזכיר שנים מראשי העליה בי , אשר נפלו על משמרתם בתקופת התארגנותה של שיירה גדולה זו ו שלמה יעקבי ויוסף כצנלסון זכרונם לברכה . שלמה יעקבי , היה ממונה מטעם נשיאות הצ"ח על עניני העליה בי .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר