פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:433

הכספים שנלקחו מן הנוסעים תמורת הסעתם לארץ ישראל . הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית דחו תנאים אלה , משום שהיו מעונינים כנראה יותר בניצול הענין לצורך צבירת הון פוליטי לארגונם מאשר בגורלם של אלפיים היהודים . במקום זה הוסיפו להטיל האשמות על מנהיגים יהודיים אחראיים , שלא יצרו את המצב ואינם אחראים לו בשום פנים . ( 5 חשוב הדבר כי מנהיג כמוך יראה לנגד עיניו את העובדות ביחס לאופי העליה המעודדת על ירי הרביזיוניסטים . מנהיגי ' / פורים" אלה , המעונינים ברובם ברווח שיוכלו להפיק מעסק זה , נדדו על פני ארצות אירופה והכריזו באזני כל מי שמוכן לשמוע כי ניתן להעבירם ארצה תמורת תשלום , סכום מםויים , העולה תמיד על 900 דולר , שצריכה לעלות ההסעה מן הדנובה לארץ . במקרים מסויימים לקחו 500 דולר ואפילו יותר . מכל מקום , סכומים אלה עלו תמיד על הסכום שהיה הנוסע משלם לחברת נסיעות סדירה . מכאן שאלפיים האנשים שרוכזו על ידי הרביזיו ניסטים על הדנובה , הכניסו בודאי סכום של 200 אלף דולר בערך . רבים מן הנוסעים הם אנשים זקנים , שגורלם קרוב ללבם של כל יהודי , אולם אין הם , מכל מקום , מסוגלים למסע המסוכן על פני הים התיכון באניות , שקברניטיהן מסכימים להפלגתן רק משום התשלומים המופרזים שהם גובים . במלים אחרות , אין הרביזיוניסטים מנהלים מפעל ציבורי , אלא הם עוסקים בסחיטת דולרים מבני אנוש , שחרדתם ושאיפתם העזה להגיע למקום מבטחים בארץ ישראל , מניעה אותם לשלם בל סכום אשר נדרש מהם . בדיון פומבי אין זה מקובל שיהודי יעלה על דעתו אפשרות קיומם של פושעים בקרב שורות היהודים , אולם במידה שזה מכתב פרטי , הרי סבורני כי יהיה זה הוגן כלפיך וכלפי האינטרסים שאתה מעונין בהם , לציין כי רבים מן האנשים אשר הובאו לארץ ישראל על ידי הרביזיוניסטים , על בסים עסקי זה , הם זונות ופושעים — ובכל אופן לא יסוד העשוי לתרום לבנין בית לאומי יהודי , שיהא לכבוד ליהודים בכל אתר ואתר . ריבוי הפשעים בארץ ישראל בשנה האחרונה משקף באופן טרגי את תוצאות העליה הבלתי רשומה שנוהלה על ידי כמה קבוצות בלתי אחראיות . ( 6 האנשים אשר הקדישו את חייהם לבנין הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל , כיוונו את שאיפותיהם לשתי מטרות.- הראשונה היא לאפשר את כניסתם לארץ ישראל של היהודים הזקוקים לבית , והשניה — להקים בארץ ישראל מרכז אשר בו יתורגמו לשפת המציאות האידיאלים היהודיים . כל המבנה של הבית הלאומי , המושתת על יסודות פוליטיים , גיאוגרפיים , כלכליים וסוציאליים עדינים , עשוי בסופו של דבר להתמוטט , אם יסודות אלה לא יהיו בריאים וחזקים . כיום זקוקה ארץ ישראל לצעי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר