פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:432

( 3 הסיוע לעליה בלתי רשומה לארץ ישראל היא אחד התפקידים הרציניים העומדים בפני העם היהודי עתה ובעתיד . יש לזכור שני יסודות : ראשית , צרכי הפליטים הבורחים מפני חורבן ודאי ושנית צרכי ' ארץ ישראל לעולים המסוגלים לתרום לגידולה הקונסטרוקטיבי של הארץ' כדי ליצור מקומות חדשים לעולים נוספים . במידה שיחידים הקשורים בסוכנות היהודית גילו ענין בעליה הבלתי רשומה' הרי הייתה התענינות זו מבוססת על הכרת העובדה כי ה"סלקציה" היא גורם נמנע בכל טיפול בבעית העליה לארץ ישראל . "סלקציה" יש להבין כבחירת גברים ונשים צעירים שהוכשרו באירופה למלא תפקיד יצרני בחקלאות או בתעשיה והוכנו מבחינות אחרות לחיים בארץ ישראל , הכרוכים בקשיים ותלאות שיש להתכונן להם מבחינה גופנית ופסיכולוגית . שיקולים סנטימנטליים יש להם כמובן משקל חיוני , וכל אחד היה רוצה להציל כל יהודי שאפשר למלמו מן התופת באירופה . אולם שעה שמטפלים בתכנית כל כך עדינה כעליה בלתי רשומה , ברור כי מן ההכרח שהאנשים הנשלחים לארץ ישראל יהיו מסוגלים לעמוד בתנאים הקשים שבהם עליהם לחיות שבועות וחדשים על פני הים התיכון , וכן בקשיים המצפים להם בהגיעם לחופי הארץ . אמת טרגית היא כי עשרות עולים בלתי' רשומים אשר סבלו מחוסר מזון ובגדים בסירות הרעועות החוצות את הים התיכון' מתו בבטן הספינות הללו . אנשים אחראים ומנוסים מםויימים מסייעים לאחרונה לעליה לארץ ישראל על יסוד בלתי רשום . בארבעת השבועות האחרונים' למשל , כונסו 2200 אנשים צעירים , גברים ונשים' מגרמניה , פולין ומקומות אחרים אל הדנובה לשם משלוח לארץ ישראל . 750 מהם הועלו על אניה אחת . לא תמצא בשום עתון רמז לפעילות זו , כיוון שהאנשים האחראים אינם מעונינים בפירםום למטרות פוליטיות או מפלגתיות , אלא אך ורק בהבאתם של הצעירים היצרניים האלה לארץ ישראל . הם מבינים כי ככל שירבה הפירסום סביב פעילות זו , כן מצטמצמות האפשרויות לבצע את העלאת היהודים לארץ ישראל בדרך זו . בודאי תזכור כי אחד הגילויים המצערים בפרשת "סט . לואיס" היה הפירםומ הסנסציוני בכל העמודים הראשונים של העתונות האמריקנית , אשר הכביד על ממשלת קובה לסגת מהחלטתה הנואלת שלא לקבל את 900 נוסעיה של "סט . לואים . " ( 4 כאשר נתפרסם לפני שבועיים ברבים דבר השיירה על הדנובה' שאורגנה בהשראת הרביזיוניסטים , פנתה אישיות אחראית אל הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית והסבירה כי ניתן לחסל פרשה מסויימת זו באורח משביע רצון , אם יפסיקו הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית את מגביתם הנפרדת , הנערכת ללא הצלחה יתירה , ואם יכירו בעיקרון הסלקציה בעליה וימסרו דין וחשבון לציבור על

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר