פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:431

פישמן , אחד מעורכי ה"מארגן זשורנל / ' המנתח ללא משוא פנימ את הבעיות , כפי שהן נראות בעיני מוסדות הציבור . קשה מאוד לדון בנושא עדין זה בפומבי , אולם יש לי ההרגשה כי חשוב הדבר שתהיה לר ידיעה מלאה על העובדות , הנני נוטל איפוא לעצמי את הרשות לכתוב לד מכתב זה ולתאר בו את העובדות במלואן . ( 1 המגבית הארצישראלית המאוחדת היא מכשיר לאסוף כספים מטעם הסוכנות היהודית והקק"ל . ויהיה יחסה של הסוכנות לעליה בלתי רשומה לארץ ישראל אשר יהיה , הרי כמוסד מוכר באופן חוקי , אין היא יכולה להביע בפומבי את התענינותה או אהדתה לעליה זו . ברגע זה נתונה הסוכנות היהודית בשיחות עם הממשלה הבריטית בדבר הוצאת מיכסת סרטיפיקטים חדשה לעובדים לתקופת ששת החדשים המתחילה ב 1 באפריל . כפי שידוע לך הרי אפילו הספר הלבן חוזה מיבמה של עשרת אלפים עולים לשנה , פרט לסרטיפיקטים שהממשלה עלולה להפריש לפליטים מן המספר הכולל של 25 אלף רשיונות מיוחדים שהבטיחה הממשלה להעמיד לרשות הפליטים . הדגשה פומבית של העליה הבלתי רשומה , והודעת הסוכנות היהודית כי לא זו בלבד שהיא מאשרת את העליה הבלתי רשומה אלא שהיא תומכת בה מבחינה כספית , עשויה להנחית מהלומה ניצחת לאפשרות העליה של עולים חוקיים ומוכשרים כהלכה . ( 2 איגוד הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית הוקם על ידי קבוצת רביזיוניסטים , בראשות רבי לואיס ניומן , שהכריזו כי מטרתם העיקרית היא לאסוף כספים בארה"ב למען העליה הבלתי רשומה לארץ ישראל . יש להניח איפוא כי הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית — אף שאין בידם להוכיח פעילות אחראית בכיוון זה — פנו אל יהודים אמריקניים , הרוחשים אהדה לעליה הבלתי רשימה וביקשו את תמיכתם לתכנית זו . הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית הכריזו בפומבי בי המוסדות המקובלים אינם רוצים ואינם יכולים — בגלל אופיים הרשמי — לממן את העליה הבלתי רשומה לארץ ישראל . זו הייתה ההצדקה להקמת ארגונם הנפרד . במשד שנים רבות הוקיעו הרביזיוניסטים בכל הארצות , וגם באי ה"ב , את הקרנות השונות ובכלל זה המגבית הארצישראלית המאוחדת , כלומר קרן היסוד וקק"ל ואף חיבלו בעבודתן . אפילו בארץ ישראל עצמה ערכו הרביזיוניסטים , נאמנים לשיטות האלמות שלהם , התקפות על מרכזי הקרנות הלאומיות . אולם כאשר נתקלו בקשיים שהם עצמם יצרו , ביקשו הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית את אהדת הציבור , בגנותם את המגבית הארצישראלית המאוחדת על שאיו היא מעניקה להם כספים , אף כי הם טענו כל הזמן שהמגבית הארצישראלית אינה ראויה לתמיכת הציבור .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר