פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:430

בפלוגות בית"ר פגשתי אנשים שטרם הגיעו . הם ידעו שעוד רב הדרך לפניהם . בשבילם המסע רק התחיל . ערי ז'בוטינסקי מציין בסיפורו את עזרתם של ועד "הידידים האמריקניים של ארץ ישראל היהודית" בשלב מכריע של ההכנות להפלגת "סקריה . " כיצד קם ועד זהן בינואר 1939 הגיע לארצות הברית קולונל ג . ' ה . פטרסון , מפקד אחד הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה , בלוויית מר ח . לובינסקי , כדי לגייס את עזרת הציבור היהודי והלא יהודי בארצות הברית למען העליה ב . ' זמן קצר אחרי זה הגיעו גם שליחים אחרים מטעם האצ"ל' אריה בן אליעזר , יצחק בךעמי , ד"ר א . רפאלי הדני והלל קוק ( פיטר ברגסון ) וביזמתם הוקם ביולי ' 1939 ועד "הידידים האמריקניים של ארץ ישראל יהודית" במטרה לסייע למיבצע העליה החפשית . ועד זה , שכלל יהודים ולא יהודים כאחד , ביניהם את רוברט ברימקו , מרים היימן , רבי לואי ביומן' מר שבום , ש . ליברמן , ה . סלדין , ד"ר שנדל , א . ווילף , ה . קטייטל ואחרים' נתקל בהתנגדות נמרצת של הלומדות הציוניים הרשמיים בארצות הברית שהרבו להסתייג מפעולותיו , אולם הצליח לעורר אהדה רבה בקרב הציבור האמריקני וזכה לתמיכתם הפעילה של אנשי ציבור ומדינאים חשובים . במרוצת הזמן צמחו מועד זה הועד למען צבא עברי י // הליגה למען ארץ ישראל חפשית , " והפעילים הארצישראליים שאליהם הצטרפי גם שמואל מרלין וערי ז'בוטינםקי , לאחר ששוחרר מן הכלא , כיננו את ה"ועד לשחרור האומה / ' נציגו של ועד זה באירופה היה ד"ר ראובן הבט , שגם חלקו היה כאמור רב בהכנת מסע "מקריח . " מכתבו של ה נרי מונטר להשלמת התמונה מן הראוי להביא כאן נוסח מכתב הזורע אור על יחם המוסדות הציוניים הרשמיים לעליה ב' בכלל ולמסע irerrn בפרט . המכתב נשלח ב 1 בפברואר 1940 על ידי מר הנרי מונטר , ששימש אז סגן מנהל המגבית היהודית המאוחדת בארה"ב , אל רבי ברוך רבינוביץ מהגיסטון , מרילנד , ארה"ב . * " רבי רבינוביץ היקר , בידענו את מידת התענינותך במגבית היהודית המאוחדת , רואים אנו לנכון להגיב על הדעות שהבעת במכתבך מיום 20 בינואר . הריני מצרף בזה שני קטעים העשויים לסייע בידך לשנות את עמדתן לגבי גילויים שונים הנוגעים לפרשת הפליטים על הדנובה ! אחד מהם הוא מה"ניו פלסטייד מיום 26 בינואר , והשני מתוך טור של יעקב מתוך "הצלה ושחרור '' מאת יצחק זר , ניו יורק 1954

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר