פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:428

שנתפרסם באותם הימים . החיים של "סקריה" נמשכו בעתלית תחת הנהלתו של גלזר . לא זכיתי לשבת אתם ולכן יכול אני לספר על החיים שם רק מה ששמעתי מפי המעפילים שפגשתי אותם לאחר שחרורם . הדבר שממנו התרשמתי ביותר , בתור אדם המנוסה בישיבה , היה שמחנה הגברות היה סמוך למחנה הגברים ובלילה היו עוברים את הגדר בשני הכיוונים . נמצאו בעלי יזמה אחדים שפתחו בעתלית בתי קפה . היו שני בתי קפה ומסעדה אחת . אפילו השוטרים הבריטיים מהמשמר היו באים לבלות בבתי הקפה הללו וע . זרים להבריח לשם משקאות חריפים . מספרים שפעם , בלילה , ישב סרג'נט אחד בקפה . הצריף היה מלא בחורים ובחורות שבאו באורת בלתי חוקי מעבר לגדר . פתאום שרק מישהו בחוץ . הםרג'נט נבהל , תפס את הכובע שלו ושאל : "מה זה ? משטרה ך" ואולי חיי האידיליה האלה לא באו מעצמם . הם היו תוצאה של מלחמה חריפה נגד השלטונות . בהתחלה היו המעפילים מוגבלים מאוד בחופש שלהם . בלילה היו סוגרים אותם בצריפים , אוסרים עליהם להדליק אור וכוי . תנאי החיים אצלם היו חמורים כמעט כמו במזרע . היחס היה גרוע . פעם עבר מעפיל צעיר אחד על איזה תקנה שהיא . םרג'נט בריטי תפס אותו והוא , יחד עם עוד שוטרים בריטיים , הכו את המעפיל באופן אכזרי . למחרת הכריז גלזר על שביתת רעב כללית בדרישה להרחיק את הסרג'נט הזה ולהיטיב את המצב . 1600 איש שבתו יומיים . היו מספר פורצי גדר , שרצו לשבור את השביתה , אך הבית"רים // כבשו '' את המטבחים ואת חדרי האוכל ולא נתנו לעבוד . השביתה הוכתרה בנצחון : למקום הגיע המיגיור סקוט , מפקד בתי הסוהר בארץ ישראל' ונתן למעפילים את כל הזכויות שדרשו והסרגינט הורחק . הנצחון הזה העלה מאוד את ערך הבית"רים בעיני האסירים וגם בעיני המשטרה . וגלזר יבול היה לעשות שם כמעט כל מה שרצה . ביום 12 באוגוסט שוחררו כמעט כל המעפילים , פרט לגורנשטיין ולמספר מעפילים שנשלחו ten סוף המלחמה" למזרע , ולעוד ששה בעלי פספ , רטים הונגריים שלא זרקו אותם לים , ושגורשו להונגריה . הגירוש של ההונגרים היה , לדעתי , פעולת נקמה קטנונית של איזה שהוא פקיד ממשלתי . אולי סופר אחר כך לערבים , ש"הממשלה גרשה חלק מהמעפי לים בח : רה למקומות מוצאם . " גורנשטיין שוחרר אחרי חדשיים בהשתדלות מיוחדת . בינתיים נזרקו 2300 יהודים , לרוב מחוסרי כל , אל רחובות הערים והמושב ת של ארץ ישראל . 2300 איש , זה היה , לפי הסטטיסטיקה הממשל תית , כמעט חצי אחוז של הישוב העברי בארץ . על כל מאתיים יהודים שאתה פוגש ברחוב , אחד בא אתך יחד ב ,, םקריה . " ובאמת , כשהתחלתי מתהלך ברחובות , התחלתי פוגש אותם . אינני מכיר את כולם , אבל הם

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר