פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:426

הוא : "אבל אתה נסעת באניה בלתי חוקית . " אני : "לא . האני ה היתה חוקית לגמרי . זו היא אניה תורכית עם דגל תורכי וקפיטן תורכי . בעצמי בדקתי את הניירות שלה . הם בסדר גמור . " הוא : "אני מתכוון לזה שהיא הביאה עולים בלתי חוקיים , מחוסרי ויזות כניסה לארץ . " אני ; "כל יהודי הבא לארץ באיזו דרך שלא יבוא' חוקי הוא לפי חוקי התנ"ך , המנדט והצהרת בלפור שלבם , אבל נוסעי "סקריה" לא התפרצו לארץ — אתם סחבתם אותם הנה בכוח . מה היו עושים אלמלא םהבתם אותם , אינני יודע ואין אלה אלא השערות , אם הם כאן באופן בלתי ח . קי — האחראי על כך הוא הקפיטן של אנית הוד מלכותו ששלח א . תם הנה . אבל הם עדיין על האני ה ואני פונה בזה בשמם בבקשה להוריד אותם . הם לא עשו שום דבר בלתי חוקי / ' הוא : "ומה תעשו אם נסרב להוריד אותם ' - ' ? אני . * אני תקוה שאתם לא תעשו דבר בלתי אנושי שכזה . " הוא : "אתה יודע שיש שם הרבה מרגלים גרמניים " ? אני : "אינני ח . שב שיש הרבה . אבל הדבר איננו מן הנמנע . אם אתם חפצים לעזור לנו לארגן את העליה הזו , נוכל להשגיח יותר במבחר העולים . היום אין אנו מארגנים כלום . תפקידנו מצטמצם למעשה לנםיון לכוון ולהדריך את זרם הפליטים ולהקל עליהם . מתוך זה נובע גם כל אי הסדר והסבל . אנו מביאים חיילים המוכנים ללחום בגרמנים — תעזרו לנו , ואז נוכל לעשות יחד עבודה גדולה ונקיה . " הוא : "ומה יגידו הערבים " ? אני : "הערבים אינם יכולים להגיד כלום אם העליה תתנהל בלי סרטיפיקטים . " הוא : "למה לא זרקו האנשים את הפספורטים שלהם "? ( זו היתה הפעם הראשונה שמעפילים שהגיעו לארץ שמרו על דרכוניהם . אלד , מהאנשים שבאו מארצות האויב שלשם אי אפשר להחזירם , שמרו את דרכוניהם . ואילו הרומנים זרקו את שלהם . ( אני : "למה להם לזרוק את הדרכונים ? הם באים הנה בדרך חוקית ואינם רוצים להתחפש . " " אתה הבאת לארץ 1500 נתיני אויב . בשביל זה תשב במאמר עד סוף המלחמה . " אחרי כמה ימים העבירו אותי לבית הסוהר בעכו ואחר כך למחנה הריכוז במזרע על חוף הים , שני ק"מ צפונה מעכו . בינתיים הודעתי לחברים בחיפה באמצעות גנב אחד שהשתחרר מבית ההסגר שאתי התידדתי , על פרטי השיחה הנ"ל והם הקימו רעש גדול . הכניסו אותי למחנה החשודים בהשתייכות לגיס החמישי , היהודים והערבים . חבר

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר