פרק שלושים־וארבעה "סקריה"

עמוד:408

הוא יאסור אותו בעוון רמאות . שניר איננו יכול לעשות זאת בלי רנד . העירו את רנד בטלפון , הקימו את הטלגרפיסטים בסולינה וגלץ . ובשעה שלוש וחצי בבוקר קבלנו בטלגרף את חתימתו המאושרת על ידי המשטרה . האניה באה ב 10 בדצמבר לפנות ערב . האניה הייתה בקיבול של קרוב ל 3 . 000 טונות' בת 40 שנה , רעועה ומיועדת להובלת פחם . היו בה שלושה מחסנים , בני שתי קומות כל אחד . ריצפת הפח של המחסנים הייתה מכוסה שכבה עבה של אבקת פחם . לא מאור , ללא חמום . שני בתי שמוש בסך הכל . מספר תאים שיכלו לגור בהם לכל היותר 30 איש . שום סידורים לקבלת מאות ואלפי עולים . המטבח יכול היה לשרת לא יותר ממאה איש . צריד היה מיד להתחיל לבנות מיטות , מחסני מזון , מטבחים ובתי שימוש . ואולם בעלי האניה לא הסכימו לכך , בדרשם יותר כסף . בינתיים הועמדנו בפני סכנה חדשה : החורף היה קר ונשקפה סכנה שהנהר יקפא . הממשלה הגרמנית החליטה להחזיר את כל אניותיה ובכללן את "סטורנוס" מרומניה לגרמניה . על ה"םטורנוס" ישבו 800 מעפילים . קברניט האניה הודיע שהוא מפליג חזרה ביום זה וזה , עם הנוסעים או בלי . הממשלה הרומנית סירבה לתת לנוסעים רשיון לרדת אל החוף . בורנשטיין שכר רפסודה רומנית , קנה עצים ובנה שם מיטות בשביל העולים , אולם הממשלה אמרה שאין הבדל בין אניה רומנית וקרקע רומנית . העולים יועלו על "מקריח" או יחזרו . גורנשטיין שבר רפסודה יוונית ובנה גם בה מיטות . בינתיים באה עוד התערבות אנגלית והממשלה סירבה גם להוריד את המעפילים לרפסודה היוונית העוגנת במים רומניים . רק על ,, סקריה" — אניה תורכית העוגנת בים מחוצה למים הטריטוריאליים . מילדי עשתה הסכם עם בעלי האניה התורכיים ן הם מרשים להעלות את אנשי "סטורנוס * על "סקריה" והיא משלמת להם את כל 6750 הליש"ט ואחרי זאת יתווכחו על היתר . הרשיון להעביר את האנשים הגיע ערב היום שנקבע להפלגת "סטורנום . " למחרת עשינו את הפעולות הבאות : העלינו על "סקריה" פלוגת עבודה של מאה בית"רים תחת פיקודו של פלטין , ועליהם היה לבנות את כל המיתקנים הדרושים . העירנו ( לפי רשיון מיוחד ) מאה חולים , זקנים וילדים מ"םטורנום '' ל"םפירולה . " פרקנו את כל העצים משתי הרפסודות שבנה גורנשטיין והעברנו אותם ל"סקריה . " ה"סטורנום" יצאה לים והעבירה את כל נוסעיה אל "סקריה . '' שלחנו ל"םקריה" מזון שצריך היה להספיק ליומיים . ותארו לעצמכם את מצבם של 800 איש הנמצאים לפתע על אנית פחם , בלי מאור , בסוף דצמבר בים השחור , בלי מטבח לבשל אוכל חם , המחסנים — אי אפשר להגיע אליהם בי אין מדרגות — וכשאתה מגיע — שם חושך מצרים , אבק פחם וחורים בריצפה . דרר החורים הללו נפלו בימים הראשונים כמה אנשים , ואחד מהם , נדמה לי שבר את ידו . בתנאים האלה הקימו מאה הבית"רים של פלטין בזמן קצר שלושה מטבחים , 20

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר