פרק שלושים־ושלושה "ספירולה", "סטורנוס", "גריין"

עמוד:390

הרביעית של נציבות בית"ר בצ'כיה חנתה בפראג ובברין עד ליום 15 בא . קטובר , שבעה חדשים תמימים . במשך שבעת החדשים הללו דאגה הנציבות ללינה ומזון עבור כל השיירה . כסף מיוחד לא היה . האנשים אכלו לאט לאט את דמי הנסיעה . במדינה השתלטו הנאצים . הנציבות שמרה על אנשי השיירה ממאסר ונתנה ערבות עבור כל אחד ואחד שהוא עומד לצאת לארץ ישראל . ערבות זו הצילה רבים מגירוש ללובלין . אצל הנאצים עצמם התהוותה התרוצצות ! מוסדות המפלגה הנאצית דרשו מנציב בית"ר פלטין שיצא מיד . מוסדות הצבא ראו בעין רעה את יציאתם של אנשים צעירים למדינה אנגלית , וסדרו כל מיני עכובים . במשך שבעה חדשים היו פלטין וקציני הנציבות שלו במצב של מתיחות מתמדת , תחת לחץ איומים בלתי פוסקים , איומים של משלוח כל השיירה למחנה ריכוז , איומים שאם לא יצאו עד תאריו זה וזה ירביצו כדור לפלטין . ובאותו הזמן הוחרמו הפספורטים הצ'כיים של חברי השיירה ולא הוצאו פספורטים גרמניים . המצב עוד הורע בפרוץ המלחמה , בראשית ספטמבר . 1939 אבל בסוף הושלט סדר אצל הנאצים . המפלגה השתלטה על הצבא ( בזמן המלחמה דוקא (! ופלטין קבל פקודה לצאת ונתנו לו פספורטים . משרד העלית בביקרסט הועמד פתאום בפני עובדה שהשיירה הצ'כית מוכנה ומוכרחה לצאת במשך זמן קצר . זה היה באוקטובר . בתקופה זו אי אפשר היה להשיג אניות . מחירי המשלוח הימי עלו פי ארבע מפני סכנות המלחמה , ולבעלי האניות לא היה כדאי לסכן את אניותיהם בהרפת קאות של הברחת עולים בשעה שאפשר היה להרויח את אותו הכסף על ידי העברת חמרי מזון לצרפת . , פרנקו יצא מיד באוריאנט אקספרס לאתונה לנסות לסדר אניה ואנו טלגרפנו לפראג לחכות . בינתיים התברר שבפראג לא נשאר יותר מסכום של 6 ליש"ט לכל נוסע . שאר הכסף הוצא על החניה של שבעה החדשים . וגם את שש הלירות הללו אנו נתחיל לקבל לאט לאט , טיפין טיפין , לאחר שהשיירה תזוז מפראג . פרנקו חזר מאתונה כלעומת שבא , כי לא היה כסף לשלם בעד האניה . השיחות הטלפוניות בין פראג לבוקרסט היה להן אופי טרגי ואיום : בוקרםט דרשה לא לצאת עד שיהיה כל הכסף ופראג אמרה : אנו נצא ויהי מה . אתם בבוקרםט תדאגו להצילנו מתוך הדנובה . הגרמנים , אם כי הם לחצו על פלטין לצאת , סרבו לתת לו לצאת אם לא תחכה לו ברומניה אנית ים שתקח את השיירה לארץ . ואנית ים אי אפשר היה להשיג כל עוד לא היה כסף . והכסף יכול היה לבוא רק לאחר שהאנשים יצאו ( וגם אז רק 6 לירות לראש — בקרוב החצי מן הסכום המינימלי הדרוש . ( מתוך אבדן העצות המציא מישהו המצאה ; בסולינה עגנה זה חדשיים אניה פנמית אחת "וורקו , " אשר הייתה מיועדת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר