פרק שלושים־ושלושה "ספירולה", "סטורנוס", "גריין"

עמוד:389

אשר לקיום סניף עצמאי בבהמן ובמהרן — אין אני יכול עדיין לתת תשובה על כך , כי גם זה תלוי בדו"חות של נציגי המקומות . תבינו לבטח . שהמדובר הוא בדו"חות שבעל פה . בפראג עצמה נקיים את הקן ואפילו בממדים די נרחבים ובחומר טוב . אני חושב אפילו שאצליח לבצע חלוקת תעודות בית"ר' בי נוכחנו לדעת שקיימת אפשרות לכך . התעודות המיועדות לסלובקיה ולמחוזות שנותקו על ידי הונגריה — נשתדל באיזה אופן שהוא להעבירן לתעודתן . במקרה שלא נצליח — נחזירם לכם . נוסף לזה אני מודיע לשלטון , שבית"ר במחוזות שלנו לא הצטמצם ואני יכול להבטיח שנמשיך בעבודה בכל התנאים — יהיו אשר יהיו , ובראש וראשונה ננהל את ההדרכה ברוח שהתנאים הארצישראליים הנוכחים דורשים זאת / כן מודיע פלטין למרכז העליה ברומניה שיש לו שיירה מוכנה ליציאה . תשובת בוקרסט היא , שיש לדחות לזמן מה את יציאת השיירה , כי טרם נסתיים המשא ומתן לרכישת אניה מתאימה . מקוים שבקרוב יוכלו לקלוט את השיירה . פלטין נדרש שוב להתייצב בגיסטםו . כעת הוא יודע כבר שאיש שיחו הוא אייכמן . אייכמן מצטעק על הסחבת ביציאת השיירה ומודיע , שאם תצא השיירה לדרך ותחזור מבלי להפליג — יירו כל המארגנים וכל אדם עשירי מהנוסעים . וגורל זה צפוי להם גם אם השיירה לא תצא לדרך תוך 14 יום . לאחר מכן , נעשה אייכמן קצת יותר נוח . הוא מתחיל להתעניין בפרטי הסידורים של השיירה , מספר האנשים וציודם וכדומה . תוך כדי שיחה הוא מוציא מן המגירה גלירן של עתון "דבר" ומבקש להקריא לו את אחד המאמרים . אייכמן לועג לפלטין על שאינו יודע עברית ואומר . "אתם רק יודעים נאה לדרוש ולא נאה לקיים . " עולמו של פלטין חשך עליו . עם הגיםטפו אין להשתעשע . עליו להוציא את השיירה בכל מחיר . אולם איך יוכל להוכיח שבאחד הנמלים מוכנה עבורם אניה ? פלטין מטלפן לבוקרסט , לורשה ולפריס . הוא מרעיש עולמות . לכל שיחותיו מאזינים סוכני הגיסטפו — ותשובה מעודדת אין . 0 . פ י ר ו ל ד . " על השתלשלות הענינים באותה תקופה נמסור את רשות הדיבור לערי זיבוטינסקי , המספר את הדברים הבאים " ) חרות , " מרץ : ( 1950 ' / עד לחודש מאי , 1939 הספיקו לצאת מצ'כוםלובקיה ולהגיע לארץ שלוש שיירות גדולות . אשר בהן השתתפו מאות רבות של בית"רים ויהודים סתם מכל רחבי המדינה . אולם השיירה הרביעית של נציבות בית"ר בצ'כיה רוכזה בערים פראג וברין ביום 14 במרץ 1939 לצורך הבקורת האחרונה , וב 15 במרץ נכבשה פראג על ידי הגרמנים . השיירה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר