פרק שלושים־ושלושה "ספירולה", "סטורנוס", "גריין"

עמוד:388

ידעו אז שבבנין הגיסטפו אסור להסתובב , אסור להישען על קיר ואסור לשוחח . הס ציפו בדחילו ורחימו לראות איך יםול דבר . לא עברו אלא רגעים ספורים והדלת נפתחה ומן החדר יצא קצין גיסטפו , פנה לפלטין ושאל : — האתת הוא מנהיג היהודים בפראג ? פלטין סיפר על התפקיד שמילא עד היום במשרד העליה שלו ועל רצונו להמשיך בעבודה זו גם להבא . הוא בא לבקש רשות לכך וכן את עזרת השלטונות . וכדי לשכנע את הגרמני הוסיף והסביר את עמדת התנועה הלאומית כלפי אנגליה , בהביאו לדוגמה את מלחמת אצ"ל בארץ . קצין הגיסטפו הפסיק אותו באפרו , שהוא מכיר יפה את מצב הענינים בארץ . להלן שאל על מספר האנשים שיש בדעתם להוציא ועל אופן התשלום עבור הנסיעה . פלטין הסביר שמספר היוצאים תלוי ממספר האניות שיצליחו להשיג , ישהתשלום עבור הנסיעה ייעשה על ידי ההנהלה העולמית . פה במקום רק מציידים את הנוסעים בבגדים וחפצים אישיים הכרחיים , איש הגיםטפו ביקש מפלטין להגיש תזכיר נוסף עם תכניות מפורטות . הוא רשם בפתק ההזמנה את זמן גמר השיחה , שנמשכה עשר דקות , ותוך דקה וחצי היה עליהם להיות מחוץ לבנין . פלטין פתח מחדש את המשרד , והחל ברישום אנשים לעליה , ועתה היה הרישום כרוך — לפי דרישות הגיםטפו — במילוי שאלונים והשגת אישורים לרוב . רק לאחר מלוי כל דרישותיה ואישורה יוכל אדם לעזוב את ציכיה . הפקידות הנמוכה במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות נשארה ציכית . פלטין מוצא קשר לארגון המחתרתי הצ'כי ,, מאפיא . " על ידם הוא מקבל קשר לפקידים במשרדי הממשלה ואלה עוזרים לו בסידורים הפורמליים השונים . אולם למרות עזרה זו היה צורך לעבוד ימים ולילות ולהעסיק הרבה עובדים כדי למלא אחרי דרישות הגיסטפו בסידור ניירות היציאה . פלטין הצליח גם לחדש את הקשר עם מרכזי העליה בבוקרסט , שווייץ , פאריס , ורשה ולונדון ולהמשיך בעבודה הסדירה בקנני בית"ר . ביום ה 2 במאי 1939 כותב פלטין לשלטון בית"ר בלונדון מכתב שבו נאמר " בתשובה למכתבך מה 28 בחודש שעבר , אני מרשה לעצמי להודיע כדלקמן y > ? r ביחס לעבודה לעתיד אני חושב לנקוט בצעדים הבאים : עוד השבוע נקיים בפראג פגישה של אנשי בית"ר ובהזדמנות זו נחפש דרכים להמשכת עבודתנו בעתיד . ברור לי היום , שאין לחשוב על עבודה סדירה כאן . בכל אופן לא בעתיד הקרוב . עם זאת סבורים אנו כאן , שנצטרך לדאוג לכך שהעבודה בעתיד תתנהל באיזה אופן שהוא . במשך שבוע זה עוד אוכל להודיע על כך לשלטון .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר