פרק שלושים־ושלושה "ספירולה", "סטורנוס", "גריין"

עמוד:387

פרקשלושים ושלושה "ספירולה , " ססורנוס . גריין "סטורנוס , " "גריין " אחרי כיבוש צ'כוסלובקיה על ידי הנאצים , באביב , 1939 נשתררה מבוכה רבה בקרב הישוב היהודי בארץ זו . הנאצים התחילו להמטיר גזירות על גבי גזיר ! ת , ויהודי צ'כיה מצאו את עצמם נצבים אל מול פני הגורל האכזרי ללא מוצא וללא קרן תקווה . המנהיגים היהודיים לא ידעו עצה ואף הארגונים הציוניים השונים היו מחוסרי אונים וחדלי מעש . גם פעילי העליה ב' עזבו את פראג ובמשרד ברחוב בנדיקטסקה בפראג נשאר נפתלי פלטין יחידי על משמרתו , כשעל כתפיו מוטלת שיירה מוכנה לעליה , שנתקעה ערב המאורעות המדיניים . הקשר עם מרכזי העליה ב' נותק לחלוטין והעבודה במשרד שותקה , אך מספר היהודים הפונים לרחוב בנדיקטםקה לא פחת . בעיניהם הייתה זו הכתובת היחידה , שבה קיוו למצוא דרך להצלה . לאחר זמן מה התאושש פלטין והחליט לחדש את עבודת המשרד , אם כי לא ידע עדיין אם יהיה בידו לסייע בידי הפונים אליו . דבר אחד היה ברור לו . בלי הסכמת הגרמנים לא יוכל לבצע כלום . על כן אזר עוז , ופנה בתזכיר לגיםטפו , שבו ביקש רשות לארגן יציאת יהודים מצ'כיה . באותו זמן פתחה הגיםטפו משרד להגירה למען היהודים הרוצים להגר . ההרשמה להגירה וקבלת האישור היו כרוכות בפרוצדורה ארוכה ומסובכת ובמילוי שאלונים וטפסים לרוב . דבר זה עודד את רוחו של פלטין . וכאשר תשובת הגיסטפו לתזכירו התמהמה לבוא — כתב בשניה תזכיר , והפעם כלל בו הבטחה , שאם יקבל רשות לכך וגם עזרה מתאימה — יהיה לאל ידו להוציא תוך זמן קצר את רוב יהודי הארץ . רק לאחר ששיגר תזכיר שלישי , קיבל תשובה ובה פקודה להופיע בגיםטפו . בתאריך ובשעה הקבועה התייצב פלטין ואביו , שפעל אף הוא במשרד העליה , לפני החדר הנקוב בפקודה , במטה הראשי של הגיםטפו שנמצא בבניין בנק פצ'ק . בנק זה השתייך לפני פלישת הגרמנים ליהודי העשיר ביותר בצ'כוס לובקיה . עם בואם החרימוהו הגרמנים וקבעו בו את מקום מושבו של המטה . משער הכנימה עד לחדר ליווה אותם איש ס . ס . נעול מגפיים מסומרות , שהד הקשותיהם מילא את חללו של המסדרון הארוך , והכניס מורך בלבבות . הם כבר

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר