פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:382

התובע מר בל מחה נגד ההאשמה שהטיל הנאשם על התביעה . השאלה בדבר כוונותיו הפוליטיות של הנאשם הייתה מכוונת רק להראות את הגורם המניע את הנאשם במעשיו . השופט אמר , שהתנאים המיוחדים של המשפט הזה מניעים אותו לבאר מה הן הסיבות שבהן התחשב בית המשפט בקביעת העונש . הוא רוצה שתושבי הארץ יבינו את צדקת ההענשה . מצד אחד יש להטיל על הנאשם עונש מפחיד , האוירה היא רצינית מאוד ומכוונת להפר את מדיניותה של הממשלה בארץ . מצד שני — הייתה זו עבירתו הראשונה של הנאשם . יש להתחשב בעמדתו החברתית ודרגת חינוכו והשכלתו . אין המסיבות המקילות שהקלו על הענשת ה' גודארד קיימות כאן , הי גודארד איבד על ידי פסק הדין את כל עמדתו הכללית והחברתית ולא הייתה לו יותר אפשרות למצוא עמדה חדשה ומאידר רימה אותו הקצין החבר הממונה עליו . בהתחשב עם כל זה קובע השופט קארי את העונש לששה חדשים מאסר עם יחס מיוחד . הסניגור הודיע על הגשת ערעור ועד לבירורו שוחרר זליגמן בערבות של 500 לא"י . פסק הדין השאיר רושם מדכא על כל הנוכחים באולם . בהיוודע בתל אביב פסק הדין נתאסף על יד ביתו של עורו דין זליגמן קהל רב שחיכה לשובו וערך לו תשואות רמות וממושכות . ביום הי 7 — ביולי החל להתברר ערעורו של מר מ . זליגמן בפני זקן השופטים טרסטיד , השופט קופלנד והשופט פרומקין . עורך דין אליאש הפריד את כל האשמות המיוחסות לנאשם והסתמך על משפטו של ד"ר אבא אחימאיר בו טען , שהשתייכות לברית הבריונים אינה מספיקה להוכיח את הקשר הפלילי שבו השתתף אחימאיר . יועץ הכתר בל חזר על טענותיו הקודמות . לאחר התיעצות קצרה הודיע בית המשפט את פסק הדין : דחיית הערעור והפחתת העונש לארבעה חדשי מאסר . ההנמקה העיקרית הייתה של השופט קופלנד , שדחה את טענות הסניגורית . זקן השופטים טרסטיד הסכים למסקנות קופלנד אולם היה בדעה שיש לקחת בחשבון את המסיבות המקילות והציע להפחית את תקופת המאסר לארבעה חדשים . השופט פרומקין , הקריא פסק דין גי 5 רד ודרש להחמיר בעונש , בטענה שעורך דין , אשר צריך לשמור על חוקי המדינה פעל להפרתם . מר מ . זליגמן נאסר מיד והועבר לבית הסוהר . בתל אביב קיימו המונים הפגנות אהדה על יד בתי המגורים של הקצין גודארד ועורך דין זליגמן והפגנות איבה על יד דירתו של הקצין גילפין . כתוצאה מכך עזב גילפין את ביתו ועבר עם משפחתו לגור במקום אחר .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר