פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:381

לאומיותו היהודית עם רגש הלויאליות כלפי אנגליה . לדעת הסניגור , אין לתאר את השיחה בין מר זליגמן והמזכיר הראשי כאמצעי אחרון מצד הנאשם למנוע את האסון המתקרב ובא אליו . גילפין עצמו הודה בעדותו שמר זליגמן היה מופתע מאוד מדברי התובע הכללי בדבר האשמה שעוררו נגדו . על יסוד כל האמור — מבקש הסניגור את שחרור הנאשם הפועל מזה 18 שנה בארץ לטובת החוק והסדר וההבנה ההדדית בין התושבים האנגלים והישוב היהודי ואשר ידוע כאדם ישר במחשבותיו ומעשיו . ס ס ק הדין ביום ששי בבוקר ב 30 ביוני קרא השופט קארי את פסק הדין בנוכחות קהל רב שהצטופף באולם בית הדין המחוזי בירושלים . בין הנוכחים , נציגי כל העתונות בארץ , עתונאי חוץ , נציגי הסוכנויות הטלגרפיות , קציני משטרה וצבא ועוד . בפסק הדין , שהקראתו נמשכה כחצי שעה , קיבל השופט את כל עדויות התביעה ודחה את טענות הסניגורית . לבסוף אמר ; " על כן אנו מוצאים את הנאשם חייב בקשר פלילי להפר את תקנות פקודת העלית ואנו מחייבים אותו בשלוש האשמות הראשונות . אין לפי דעתנו העדות המספקת כדי לחייב אותו גם באשמות 11—3 בדבר נתינת שוחד וגם בשאר האשמות , היינו : בדבר קשר פלילי במשך שלוש השנים האחרונות עם אנשים בלתי ידועים ובנסיון להשחתת קציני משטרה . אין עדות מספקת לחייב את הנאשם בכך . " לאחר מכן ביקש השופט את הסניגורית ואת התביעה לחוות את דעתן לקביעת העונש . עורר דין אליאש הדגיש את התוצאות החמורות לנאשם בגלל אופיו ועמדתו בחברה , וביקש להתחשב באסון הגדול שהובא על הנאשם , שהצליח משך שנים רבות להקים לעצמו פרקטיקה גדולה ומסועפת בתור עורן דין . במשך כל השנים לא ניסה אף פעם לנצל את קשריו עם קציני המשטרה לדברים בלתי הגונים . אי אפשר לדעת משום מה נכנם הנאשם לקשר פלילי ואפשר להבין את שאיפתו לעזור לבני עמו הנתונים בצרה . ועל גן מבקש הסניגור לא לדון אותו למאסר . הנאשם פנה בעצמו בדברים קצרים אל השופט . מר זליגמן אמר ! " בית המשפט מצא אותי חייב . אני חף מפשע , אבל אין טעם כעת להדגיש את זאת . אני רק רוצה להתאונן על התנהגותה הבלתי הוגנת של התביעה , שניסתה להפוך את המשפט לפוליטי . לא היה הוגן לשאול אותי אם אני שואף ליצור רוב עברי בארץ . אני חף מפשע ואפילו לו הייתי אשם לא היה לי מה להתבייש , כי רציתי לעזור לאנשים אומללים . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר