פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:377

השופט פונה לנאשם : "אני מטפל 0 שלושים שנה במשפטיט פליליים אך לא היה עדיין בפני משפט שגרם לי אי נעימות כמו הפעם . אינני אוהב מלכודות , בראותך שגילפין מציע לך להיכנס לקשר פלילי היה עליך , לו היית בעל אופי חוק , לסרב להשתתף בקנוניה זו ולמסור את הדבר לממונים עליך . איני רוצה ליצור את הרושם שכל אדם שיובא בפני באשמה דומה יצא באותה מידת רחמים שבדעתי לנהוג כלפיך . היה בדעתי לדון אותך למאסר . אולם בהתחשב בהתנהגותך הטובה הקודמת ובאופן בו נלכדת — ויתרתי על כך , ומכיוון שגט יועץ הכתר לא עמד כלל על עונש מיוחד , והשאיר את ההחלטה לשיקול דעתי — אני דן אותך להתנהגות טובה למשך שנתיים בערבות של מאתיים לא"י . " ה מ ש 0 ט השני משפטו של עו ^ ' ד מ . זליגמן החל להתברר ביום ה 26 ביוני . בית המשפט היה מורכב מהשופט הבריטי קארי ואליאס חורי — ערבי נוצרי . הסניגורית : עו"ד מ . אליאש וי . לויצקי . התובעים : בל והוגן . ראשון עדי התביעה היה גילפין , שחזר על דברי עדותו במשפט גודארד . בחקירה הצולבת של עו"ד מ . אליאש הכחיש גילפין , כי שעה שגודארד ביקש את עזרתו בענין הורדתו בדרגה , סיפר לו גילפין על קשייו הכספיים וכי קיבל הודעה מברקלייס בנק על חוב של 30 לירות שנתבקש לסלק . הוא טען שלא היה כלל בדעתו ליצור רושם כאילו נכנס לקנוניה כדי להשיג כספיב . עם זח הודה כי בין ה 7 במרץ וה 17 בו קבל הודעות טלפוניות מגודארד ובכל פעם שלח את סירותיו לקראת האניות , אך לא נתפםך , אף אחת . — לפי ההסכם עם גודארד צריך היית לקבל כמה מאות לירות בשביל אותן האניות , שעמדו להגיע לחוף — האם לא בקשת את הכסף הזה או שאלת אודות האניות , בשיחות בין ה 17 ל 19 בחודש ? - לא . יועץ הכתר בל : האם שאלת את עו"ד זליגמן מי הם הממונים עליו ומה עמדתו בקנוניה זו ? — עו ' - ' ד זליגמן אמר לי , שהוא חייב למסור למפלגה הרביזיוניסטית ידיעות בנוגע לעליה הבלתי חוקית , ושהוא מקבל ממנה אלף לירות בשביל הסניגורית במשפטים . עו"ד אליאש מציין , כי זוהי הודעה חדשה לגמרי , שהעד לא הזכירה אפילו במשפטו של גודארד . עו"ד זליגמן העיר , שזהו שקר חדש לגמרי . העד הבא , הקצין ברודהרסט , סיפר שקיבל ב 22 במרץ 3 או 5 שטרות בנות 5 לא"י . לא הגיעו אליו שמועות מיוחדות על העליה הבלתי חוקית . במשך

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר