פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:375

שאמנם מספרם . 150 הממונה מיהר אל הקצין להחזיר לו את הלירה , אולם הקצין סירב לקבלה ואמר ! יהיה לפחות עולה בלתי חוקי אחד בארץ . " " זליגמן הכחיש בכל תוקף את דברי קריסטי שהוא אמר כביכול בשיחה עם גילפין שרשת סוכנים פרושה בכל ערי הארץ והם עובדים בשירות הרביזיו ניסטים . הוא הכחיש גם את דברי קריסטי על שיטת ההתקשרות עם פקידי הממשלה . כן הכחיש , שאמר לגילפין שהוא נוסע לירושלים כדי לפצות את ג'יילס מכיוון שגייילס יודע יותר מדי . והוא הוסיף בהתרגשות : "אם גילפין אמר זאת — הריהו שקרן ארור בדיוק כפי ששיקר משך כל המשפט הזד . '' . להלן אמר זליגמן' שלדעתו ישנה רק סיבה אחת לעריכת המשפט נגדו , והיא שהתקיף בזמן האחרון לעתים קרובות את הסי . איי . די ,. ובגללי זה נתנו כנראה הוראה לגילפין לסבך אותו במשפט זה . להלן ציין , שגילפין אמר לו לפני זמן קצר שהוא מתנגד לעמדתה של הסי . איי . די . נגד העליה הבלתי חוקית ולא יסכים לתמוך בתביעה בנדון זה , הוא לא מסר זאת לתובע הכללי , למרות שהוא עומד לצד החוק והסדר , כי הוא מתנגד בהחלט למדיניות העליה של הממשלה , וברצונו להלחם נגד הספר הלבן . השופט אינו אוהב מלכודות בנאום הסיכום ניסה יועץ הכתר לי הוכיח את יושרם של כל עדי התביעה בניגוד לדעתה של הסניגורית , שגילפין הוא רמאי ונשבע לשקר . יועץ הכתר טען , שאדם המתפתה על ידי פרובוקטור להסתבך במעשה בלתי חוקי — אשם בפני החוק . אין הוא רוצה לנגוע בשאלת המוסר . ער'ד גויטיין סיים את נאומו בדרישה לזכות את גודארד מכל אשמה ולתת מבוססת על אמיתות דבריו של גילפין והוכח בלי צל של ספק , כי גילפין הוא רמאי . אין להאמין לעד המודה בעצמו שהוא מוכשר לרמות את חבריו הטובים ביותר ולבגוד בהם . גילפין לא קבל בל הוראות לתפוס את הנאשם וגם לא טפל בתפיסת האניות הבלתי חוקיות . חובתו היחידה הייתה רק לדאוג להפלגתן של סירות המשמר בהתאם להוראות שקיבל מירושלים , ועל כן , הוא לא שיקר למען טובת הכלל , אלא אך ורק לטובתו הפרטית . התביעה הכללית , טען הסניגור , לא יכלה להוכיח אף שקר אחד בדברי גודארד , אף לא יכלה להראות שום נקודה בדברי גילפין , שלא הייתה מבוססת על שקרים מחוצפים . מנםפילד היה מושפע במידה כזאת על ידי הפרובוקטור גילפין , שעדותו אינה יכולה לשמש חזוק לדברי גילפין . עו"ד גויטיין סיים את נאומו בדרישה לזכות את גודארד מכל אשמה ולתת לו לחזור לעבודתו בשרות הוד מלכותו , שלמענו שרת משך עשרים שנה באמונה וביושר .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר