פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:372

את אשמתו של הנאשם , ועל כן אין הסניגורית צריכה להמציא עדות נוספת . את טענותיו ביםם על שתי נקודות משפטיות : " לפי סעיף 5 של פקודת העליה יש לנציב העליון סמכות לתת במקרים ידועים את רשות הכניסה לעולים שאינם מצויידים בתעודות אזרחות ושלא קבלו סרטיפיקטים . ולכן אין לקבוע מראש , שכל עולה שאין בידו סרטיפיקט הוא בחזקת בלתי חוקי . המושג עולה בלתי חוקי אין לו משמעות חוקית . מצד שני אין הפקודה הנ"ל מתכוונת לאניות כשהן לעצמן . אין חוק האוסר לתת עזרה לאניות להגיע לחופי הארץ במקרה שמסיבות שונות הן נאלצות לחפש מקלט בחופי הארץ . על כן אין כל יסוד לטענות התביעה . אין לדבר במקרה זה על קשר פלילי כי אם רק על מאמצים הומניטריים . אך אם מניחים אפילו שיש יסוד חוקי לתביעה , אין עדויות התביעה מוכיחות את אשמתו של הנאשם . כל העדות מצטמצמת בעדותם של גילפין ומנספילד . שאר העדויות אינן מוסיפות מאומה וגם אינן מחזקות את עדותו של גילפין . עדותו של גילפין פסולה מכמה סיבות : ראשית הוכח מדברי העדים שגילפין הוא בעצמו שותף לקשר . הוא לא קיבל כל הוראות להאשמת ה' גודארד והוא בעצמו הזכיר ראשונה את קנוניות העליה הבלתי חוקית . בשעת עדותו הוא הסתבך בכמה וכמה ניגודים ושקרים ולבסוף העיד על עצמו ש"הוא אמנמ שקרן מושלם / ' כל התנהגותו מעידה על חוסר כנות בדבריו ; משום מה לא נסה להוכיח את עצם נתינת השוחד ? משום מה לא חקרו את טביעת האצבעות או את מספר השטרות ך מדוע לא בדקו את כיסיו של הנאשם לפני ואחרי מסירת הכסף ? ולמה לא רשמו את שיחותיו הטלפוניות ? נוסף לכך יש להאשים את גילפין בשבועת שקר . בראשונה הוא הכחיש , שהבטיח לעזור לנאשם , אך אחרי כן הודה בדבר . אשר לעדותו של מנםפילד — הרי היא אינה יכולה לחזק עדות , הפסולה במידה כזאת . דעתו הייתה מושפעת מראשית המעשה על ידי העד הראשי . הוא לא ראה את הנאשם אף פעם אחת בשעת השיחה שלה הוא האזין . לפי מספר המלים הכלולות בדו"ח שלו , יש גם לשער שהוא שמע רק חלק קטן של השיחה שהתנהלה במשך שלושת רבעי שעה . הוא גם הודה בעצמו , שלפי הרושם שהוא קבל , הרי הנאשם דחה בהזדמנויות שונות קבלת שוחד וקנוניות דומות לכך . מצד שני גם מתנגדת עדותו לדברי העד הראשי עצמו . " השופט פסק שעל הסניגורית להביא עדויות נוטפות כדי לסתור את עדי התביעה , ועל דוכן העדים עלה הקצין גודארד .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר