פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:371

לא נתפסו אניות בתקופה שבין האחד בנובמבר עד הראשון במרץ , והתשובה הייתה : "אינני יודע , אני מקבל הוראות מגבוה . " לשאלת גויטיין מה פירוש הפיסקה בעדותו במשטרה כי מפקח המשטרה הכללי פקד "להכניס את זליגמן בענין זה ויהי מהי / טען גילפין שלא אמר זאת' ואם אמנם כתוב הדבר בעדותו הרי זו שגיאה שאין הוא אחראי לה . אחריו העיד םרג'נט בריטי מהבולשת ביפו , עוזרו של גילפין . הוא נתבקש לזהות שטרות כםף שהיו בין מוצגי המשפט , ושנמסרו לו כביכול מידי הנאשם . הוא השיב כי אין הוא יכול להכיר את השטרות משום שלא עשה בהם שום סימנים שעה שקיבל אותם . השופט הסכים לדרישת עו"ד גויטיין ופסל את עדותו של מפקד משטרת יפו , המייגיור ברודהרםט , היות והיא עדות של שמיעה — הוא שמע על המקרה מגילפין . אחריו העיד הקצין מנספילד , אשר כאילו שמע בחדר שני שיחה בין הקצין גילפין והקצין גודארד . לשאלת הסניגור אם הוא בטוח מה אמר כל אחד מבני השיחה , ענה , כי לא ראה את הנאשם , ורק שמע בחדר השני את תובן השיחה . בהמשך המשפט , ביום ה 20 ביוני נשמעה עדותו של הקצין קריסטי , י . מפקח על תחנת המשטרה ביפו , שסיפר' כי ב 3 באפריל בא להיתו של גילפין בתל אביב , וכעבור חצי שעה התיישב בחדר האוכל על הרצפה , סמוך לדלת , המחברת את חדר האוכל עם חדר האורחים . הדלת הייתה פתוחה במקצת . כעבור עשרה רגעים הופיע זליגמן . הוא אמנם לא ראה אותו , אך בידעו שגילפין מחכה לבואו , הכיר את קולו . בהכנס זליגמן לחדר אמר לו גילפין שהוא נקרא לירושלים , כדי לברר את שאלת העליה הבלתי חוקית . זליגמן אמר שהוא יעביר את הידיעה לאדם אחר , שאת שמו לא יכול היה העד לקלוט . גילפין אמר שהוא חושד שמר רפאלי מעורב בעניינים מסביב למסמכי העליה . זליגמן נזכר במקרה , שבו קבל רפאלי 100 לירות — פה הופסקה עדותו על ידי השופט , שקבע כי זה לא שייך לענין . להלן המשיך קריםטי כי גילפין אמר , שלפי ידיעותיו עומדים לקבוע משמרות צבא לאורך החוף , אך זליגמן ענה שאין מקום לדאגה מכיוון שיש מי שיעזור לענין . כאן הזכיר , לדבריו , זליגמן אישיות אחת המקבלת תמיכה מאדם המייצג את ההסתדרות , בהוסיפו , שעל פני כל הארץ פרושה רשת של קצינים , המקבלים תשלומים תמידיים . ב 4 . 05 עזב זליגמן את הבית וגילפין נכנם לחדר האוכל וחזר עם קריםטי על הדברים שנאמרו בשעת השיחה עם זליגמן . קריסטי הוסיף כמה פרטים לרשימות שהיו כבר בידו . הוא לא שמע אמנם את כל השיחה בין גילפין וזליגמן , את החלקים שלא עלה בידו להבינם — לא רשם . עט תום עדויות התביעה טען עו"ד גויטיין' שהתביעה לא הצליחה להוכיח

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר