פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:370

לזליגמן שנקראתי לירושלים לישיבה כדי לדון על העליה הבלתי חוקית . זליגמן שאלני באיזה אמצעים תנקוט הממשלה . אמרתי , שכנראה יציבו משמרות לאורך החוף כדוגמת אלה השומרים על הרכבת . שהמשמרות יהיו של הצבא . זליגמן אמר : "אז אין לנו מה לפחד כי הם לצדנו . קצין צבא בנתניה מקבל לירה בשביל כל עולה . " שאלתי את זליגמן , עם מי עלי להתקשר במקרה וגודארד יעזוב את המחוז . " ישר אתי" . — הייתה תשובתו . — ובחיפה ? — רשת פקידי ממשלה העומדים לשירותנו פרושה על פני כל הארץ . כל מועמד לשירות זה נחקר בקפדנות , ואם הוא נמצא מתאים — הוא מקבל מספר אשר לפיו הוא ידוע ולפיו מקבל את שכרו . נוסף לכך מקבלים הפקידים פנסיה מיוחדת במקרה וכתוצאה מעזרתם הם מאבדים את משרותיהם בממשלה . "אתה רואה שזהו בילוי זמן מאוד כדאי *! לפני זמן קצר , הוסיף זליגמן לספר , ביקרה משלחת רביזיוניסטית בלונדון ונפגשה עם שניים מחברי הפרלמנט הבריטי אשר רמזו למשלחת , שימשיכו בעליה הבלתי חוקית . אמנם מזמן לזמן ייתפסו אניות , אן * מדיניות הממשלה היא להרשות עליית מספר רב של עולים בעלי כושר גופני טוב . לפני שיחתנו זאת לא היה זליגמן בביתי ולא הכרתיו בא רח פרטי . ב 25 במאי ראיתי שוב את זליגמן . הוא נתלווה אלי במכוניתי , וסיפר שהוא חוזר כעת מירושלים , שם הייתה לו שיחה עם המזכיר הראשי . הוא ניסה לטפול על ג'יילס אשמה של לקיחת שוחד , כדי לשחרר את סגל . אהרי כן שוחח עם התובע הכללי , ובפניו חזר על ההאשמה הזאת והוסיף בי קציני משטרה רביט שותפים בקנוניות העליה הבלתי חוקית . התובע ענה לו שאינו מוכן לברר דבר זה אתו מכיוון שישנן האשמות כלפיו בענין זה . לשאלתי ענה זליגמן שאינו יודע מי היה יכול להלשין עליהם . ומכיוון שאין עדים ומסמכים , הרי במקרה שתבוא אשמה כנגדו — צריד להכחיש בהחלטיות את כל העניך . עם תום עדותו של הקצין גילפין , התחיל עו"ד גויטיין לחקרו ארוכות ובהמשך החקירה נאלץ העד להודות בכמה סתירות בדבריו ביחס לשיחות שהיו לו עם זליגמן , הקצין גודארד ובעיקר עם אשתו של הנאשם . למחרת , בהמשך החקירה שאל עו"ד גויטיין את גילפין למה השמיד את הרפורט הראשון על העליה הבלתי חוקית , שנשלח על ידו למפקד המשטרה . העד ענה , כי לא קיבל שום הוראות להשמידו ועשה כן רק מפני שהרפורט השני הכיל יותר פרטים . לשאלה אם הוא הלשין בפני מפקח המשטרה על הקצין בוצ'ר שהוא מעורב בענייני העליה הבלתי ליגאלית , ענה כי כל קצין משטרה צריך למסור למפקדו מה שהוא חושב ומה שידוע לו . הסניגור המשיך לשאול למה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר