פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:369

הצעתי לו הצעה אחרת % תודיע לי את מועד בוא האניה ואני אשלח את הסירות לכיוון הפוך או כלל לא אשלח אותן . הסכמנו להצעה זו . הוא הציע לי סיסמה ? , כשתגיע אניה הוא יטלפן אלי ויאמר : "האגודל למעלה" וירמוז לי על מקום עגינתה של האניה . אז יהיה עלי לשנות את כיוון מהלו הסירות כדי לאפשר את הורדת העולים הבלתי חוקיים . הסירות היו בתל אביב . אחרי שיחתנו העברתין ליפו כדי שהפלגתן לים לא תעורר תשומת לב . גודארד אמר לי שחבריו הציעו לו עשרים וחמש לירות בחודש כתשלום תמידי או מאח לירות לכל אניה שתגיע לחוף . הוא קיבל את ההצעה האחרונה . ב 17 במרץ ראיתיו' כפי שאני זוכר , במשרדו בתל אביב . שאלתיו מי הם חברינו מאחורי הקלעים . הוא ענה : "איני מכיר איש פרט למקס זליגמן . הוא המקשר והוא ישלם לי את הכסף ואני אמסור לר את חלקך . ' יומיים לאחר מכן הוא ביקרני בביתי עם ילדיו , לפי הזמנת אשתי . הוא ביקש לדבר אתי ביחידות וכשהובלתיו לחדר השינה הוא מסר לי שני שטרות — חמש לירות כל אחד — באמרו , שבלילה הקודם נתנו לו חבריו עשרים לירות כתשלום ראשון . ב 21 במרץ טלפן אלי גודארד ואמר ! "האגודל למעלה" — "בסביבת נתניה . " אני שלחתי את הסירות בכיוון ההוא ותאניה נתפסה . ב 22 במרץ טלפן אלי גודארד וביקש להיפגש אתי בביתו . כשבאתי אליו מסר לי שוב 15 לירות כתשלום שני . שאלתיו אם ידוע לו שבלילה האחרון נתפסה אניה ? הוא ענה : "כן , אך אין זה חשוב , כי לא הייתה זאת אניה רביזיוניסטית ואנחנו מעונינים רק באניותיהם . " מיד אחרי השיחה האחרונה ראיתי את מר הרינגטון ומר ברודהרסט ומסרתי להם על כל הענין . לפי הוראותיהם ולפי ההוראות שקיבלתי מירושלים הזמנתי אלי את גודארד אחרי שהסתרתי את הקצין מנספילד בחדר האוכל הקשור לסלון על ידי דלת זכוכית . וילון כיסה את הפתרו מצד הסלון והדלת הייתה פתוחה לצד חדר האוכל כדי שמנספילד יוכל להאזין לשיחה . בהתחלת השיחה אמרתי לגודארה שקיבלתי שלוש סירות נוספות . כן שאלתיו עם מי יהיה עלי להתקשר במקרה שיעבירו אותו מן המחוז . הוא אמר שעלי להתקשר ישר עט זליגמן . על שאלתי הנוספת הוא ענה ש"בקנוניה שותפים רק אתה , אני ומכס . " גודארד סיפר לי שמר זליגמן מקבל שכר של אלף לירות בשנה מידי הרביזיוניסטים וזוהי הסיבה שגודארד השיג בקלות כזאת את חמישים הלירות . להערתי שבעת צריך להיזהר יותר היות וברשותי חמש סירות — אמר גודארד שאין מה לפחד . כל הסידורים הם בעל פה ואין מסמכים היכולים לשמש הוכחה . באחד באפריל קיבלתי הוראות מירושלים ובהסתמך עליהן הזמנתי את זליגמן לביתי . לאחר שהסתרתי את ה' קריםטי בחדר האוכל , אמרתי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר