פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:365

השמועות הרעות שנפוצו בניגוד לכך — מעולם לא דרשתי ולא קיבלתי אף פרוטה בקשר לענינים אלה , אם על ידי תשלומים מיוחדים או על ידי כסוי הוצאות וכדומה . אפילו הוצאות עבור הגנה במשפטים שהיו אחר כך — שולמו מכיסי ולא קיבלתין בחזרה . ויתירה מזו ? היה זה חוסר טעם לדבר או לשאול על כסף , היות והתנועה הרביזיוניסטית הייתה מחוסרת קרנות והם אפילו לא יכלו לשלם לי עבור עבודות פרופסיונליות , כאשר הופעתי במשפט' ם צבאיים וכדומה , כדי להגן על חשודים ב ^ טרוריזם . " בסוף אפריל או בהתחלת מאי קיבלתי קריאה טלפונית ממייגיור גילפין שבקשני לבוא למשרדו ביפו לשיחה פרטית דחופה . אותו זמן הייתי עסוק מאוד ולא יכולתי להיענות לבקשתו . הוא אמר שהענק אינו סובל דחיה' והסכמתי לבס . ף לבקרו בביתו בשעות לאחר הצהריים . הוא התגורר אז בשדרות רוטשילד בתל אביב במרחק שני בתים מדירתי . כאשר נכנסתי לדירתו — הציע לי משקה והודיעני , שנדרש על ידי הממונים עליו להגיש המלצות בדבר אמצעים שיש לנקוט כדי למנוע עליה בלתי חוקית לארץ . הוא אמר , שבין שאר ההצעות — הוצע להקים מספר מצודות לאורך החוף ולציידן בנשק כדי לפתוח באש על כל אדם שינסה לנחות על החוף . ומאחר שאני הוא אחד הנציגים המועטים של היהודים שהוא מכיר באופן אישי — רצוי לו לקבל את חוות דעתי על התגובה האפשרית מצד העדה היהודית . אמרתי לו , שלפי דעתי ההגבלות על העליד . הן כבר קשות דיין , ואם נביא בחשבון את מצבם המיואש של מאות אלפים יהודים באירופה , הרי ההגבלות האלה הן בלתי אנושיות ויש להקילן . אם יינקטו צעדים כפי שמוצע כעת , אמרתי , תיפתח למעשה אש על פליטים יהודים , ואז תגיע לקיצה סבלנותה של העדה היהודית , והיהודים עלולים לקום במרד מזויין נגד הממשלה . הוספתי , שאם הוא באמת ידידותי כפי שציין , הרי שעליו לייעץ לממשלה לנטוש את תכניותיה . ואם אין לה אפשרות מבחינה רשמית להרשות עלייתם של פליטים' הרי אפשר לנקוט בפוליטיקה בלתי רשמית של עצימת עין לנחיתותיהם . גילפין השיב שהוא מעריך את דעתי במלואה , והוא ייעץ לממונים עליו לפי הקו שהצעתי . בהמשך שיחתנו אמרתי לו , שמספר קציני צבא בריטיים הם , לפי השמועה ידידותיים בנוגע לעזרה לעליה הבלתי חוקית וכי מספרים על קצין צבא בנתניה שהרשה לפליטים לנחות באורח בלתי חוקי תמורת תשלום של לירה לראש . במקרה אחד היו 150 עולים וברשות האחראי רק 149 לירות ; אמר הקצין : "אין דבר , תן לו לרדת — יהיה עולה אחד בלתי ליגאלי " ! כעבור שבוע או קצת יותר מזה , ב 25 במאי , ביקרתי בירושלים אצל המזכיר הראשי של ממשלה א"י בענין בקשה שהגשתי נגד צו גירוש

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר