פרק שלושים־ושנים משפט זליגמן

עמוד:363

את גינצבורג . גיגצבורג הצליח להפיג את חשדותיו של מאסגרייב ונשאר על כנו בהמשיכו במתן העזרה לארגון ההורדה . באחד הימים קבל גינצבורג הודעה סודית מן הבולשת כי עומדת להגיע אנית עולים והוטל עליו להגביר את המשמרות . הוא הודיע על כר לחסון ולרובינשטיין ואלה כבר ידעו לבלבל את מעשיהם . גם הפעם הורדו העולים ללא תקלות ועד בוקר עברו את המחסום ליד בית ליד , כשגינצבורג עצמו מפקח על המעבר . כעבור זמן מה שוב הגיעו קציני בולשת גבוהים לנתניה , הפעם דרשו מגינצבורג ידיעות על מקומות הורדת העולים בנתניה ועל האנשים העוסקים בכך . גינצבורג טען כי בהיותו החוקר והתובע היחידי במשטרת בית ליד לא נתפנה לחקור בענינים אלה , אולם אם תינתן לו שהות של ימים מספר — ישתדל להשיג את הידיעות המבוקשות . אחרי זה נועץ גינצבורג שוב בחסון ורובינשטיין , והם הורו לו על איזה מקומות להצביע כמקומות הורדה . מובן כי במקומות אלה שוב לא הורדו עולים . למרות סידורי אבטחה אלה אירע שהמשמרות הבריטיים היו מפתיעים את העולים בזמן ההורדה או שהיו נתקלים בהם בנתניה , ואז היו פעילי ההורדה משתדלים להערים עליהם בתכסיסים שונים . מעשה באחד הפעילים , חיים מגורי כהן , שהבחין במשמר שוטרים בריטיים העוקב אחר קבוצת עולים בלתי ליגאליים , שעלו זה עתה משפת היק אל העיר . הוא התערב בין העולים והתחיל צועק שיברחו לכל עבר . השוטרים תפסוהו והרביצו בו מכות , ובינתיים נתפזרו העולים . השוטרים התחילו לרדוף אחריהם ומגורי כהן עמם . כאשר תפסוהו בשנייה — התחיל לדבר אל השוטרים ערבית והדבר בילבלם לגמרי . מתוך קבוצה של כארבעים עולים נשארו בידי הבריטים ששה איש בלבד . בינתיים הרגישו התושבים במתרחש ובכל הבתים ובתי הקפה בסביבה כבו האורות . הששה ניצלו את החשכה שהשתררה והתחמקו גם הם מידי הבריטים . חוף נתניה שימש להורדת העולים בעיקר ממחצית שנת 1938 עד למרץ . 1939 בתחילת 1939 הוחמר הפיקוח המשטרתי בחופים עד ששוב לא היתד . אפשרות לבצע הורדות בחוף נתניה . רבים מקציני המשטרה נרתעו מלהמשיך בעזרתם לארגון ההורדה , כי גברו חשדות הממונים עליהם , ולבסוף הפסיקות כליל , בעקבות המשפט הגדול שהסעיר את הישוב ואת הקצונה הבריטית בארץ — נגד עורך דין מקס זליגמן וקצין המשטרה גודארד . דבר ע ו " ל מ . זליגמן הבה נמסור את רשות הדיבור לעו"ד מ . זליגמן : " בימים הראשונים של שנת 1939 הייתי מיודד מאוד עם מספר קציני משטרה בריטיים . ביניהם היה המפקח הארי גודארד . גודארד עשר *

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר