פרק שלושים־ואחד ההדבעולם

עמוד:357

לארץ רק שני נמלים' אך חוף החולות יש לו כמה וכמה מקימות יפים לעליה . הפליטים נמצאים במרחק קטן מארץ תקוותו של עם מחוסר ארץ' אך הואיל ואין להם רשיונות עליהם לחכות מחוץ למים הטריטו ריאליים עד חשיכה ואז יכולים הם לנסות לעלות . בדרך כלל עולים הם בין תל אביב וחיפה , שכן יש כאן הרבה מושבות יהודיות המוכנות לתת להם םיתרה . אם הם מצליחים לעלות , מקבלים אותם אוטובוסים ואפילו נוטרים מזויינים , המפזרים אותם עד מהרה בין הישובים היהודיים . תפיסת האניות האחרונות ליד תל אביב' קיסריה ועתלית עוררה את הקברניטים להעלותם בחלקים ערביים של הארץ , מקום שהאומללים נודדים , אינם מוצאים איש מקבל פניהם , עד שהם נתפסים על ידי הצבא ונעצרים במחנות הסגר . עולים בלתי חוקיים אלה באים מחוסרי פרוטה פשוטו כמשמעו ואין להם כל תעודות על ארץ מוצאם . משהם נתפסים , שוב אין שום ארץ מוכנה לקבלם חזרה . הם מגיעים לארץ ישראל כאנשים שלא נבחרו' בלי ערובותיה של עליה נורמלית . סבורים , כי המארגנים הם המקורבים לרביזיוניסטים . אך סירובה של הסוכנות היהודית להודות , כי ממשלת הוד מלכותו יש לה הזכות החוקית להטיל הגבלה כלשהי על העליה , זולת ההגבלה מבחינת בושר הקליטה הכלכלי ' פירושה שה"עסק" נהנה מתמיכה מוסרית מצד העם כולו . כללו של דבר' היהודים נוטלים את הדבר לידיהם לחלוטין ומתעלמים מסמכות השלטון . מה לעשות כדי לרסן עליה בלתי חוקית זו , או מוטב לומר , לפתור את הבעיה בלא להרע את היחסים המתוחים שבין היהודים והערבים — . ? הפיקוח על הגבולות נמסר מאפריל ש . ז . בידי המשטרה הארצישראלית . גדר הגבול הכבידה על העליה דרך גבולות היבשה , אך חוף הים , המלא חול אי אפשר לפקח עליו פיקוח של ממש על ידי שתי סירות משמר החוף המצויות כבר . אפשר לצפות מהמשטרה הבריטית והערבית , כי ינסו למנוע הפרת חוק , אך משטרה יהודית לא תועיל , כשם שלא הועילה הערבית כלפי המורדים הערביים . אפשר להחרים ספינות קטנות , אך הרווחים גדולים כל כך , שאחרות נכונות לבוא אחריהן . הקנסות שהוטלו על קברניטי ספינות גדולות יותר , אינם הולמים כל עיקר , וכשהספינות נתפסות — נשאר התפקיד הבלתי נעים להחליט מה לעשות באומללים שבהן . כליאת הבלתי ליגאליים במחנות הסגר אינה פתרון . הרי זו רק דרך לכניסה בהשהיות . אך מספר הבלתי חוקיים עלה בודאי על המיכסה החוקית , ומסכל את התכניות הזהירות להבטיח כניסתם של עולים מתאימים . הדרך האחת הטובה הקונסטרוקטיבית , זולת הפסקת הרדיפות על היהודים בארצות מושבם היא מציאת ארץ נוחה ורבת תקווה להתייש

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר